Dark Mode
  • Wednesday, 29 November 2023
Dolu qadınlar kişilərin xoşuna gəlir

Dolu qadınlar kişilərin xoşuna gəlir

Dolu qadınlar kişilərin xoşuna gəlirAlman mütəxəsisləri apardığı sorğular nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişdirlər.

Sən demə qadınların əksəriyyətinin can atdığı arıq

bədən forması, kişilərin əksəriyyətinin xoşuna gəlmirmiş.Verilən məlumata görə, 1000 nəfər kişinin iştirak etdiyi sosial sorğuda respondentlərin

yalnız 5% arıq qadınlara, 70% isə dolu qadınlara üstünlük verdiklərini bildirmişlər .

Sorğunun nəticəsi mütəxəsisləri təəcübləndirsə də,

onlar bunun səbəbini psixoloji amillərlə bağlı olduğunu bildirmişlər.Artıq çoxdan məlumdur ki, kişinin seçdiyi qadın formasına həmin kişinin maliyyə

vəziyyəti birbaşa təsir göstərir. Maliyyə çətinlikləri olan kişilər daha çox dolu

qadınlara üstünlük verirlər. Bu formaya malik qadınları

kişilər özləri üçün müdafiə simvolu hesab edirlər.P.S. Bakıda 20 nəfər kişi respondent arasında keçirilen sorğudandan məlum oldu ki,

dolu qadınlara 65%, arıq qadınlara isə 35% kişi üstünlük verir.

Comment / Reply From