Dark Mode
  • Monday, 27 March 2023
Ay oğlanlar,siz niyə bu qədər anlaşılmazsınız?

Ay oğlanlar,siz niyə bu qədər anlaşılmazsınız?

Bu sual hər zaman biz qızları düşünməyə vadar edir.Çünki..._Onunla tez-tez maraqlandığın zaman deyir:_Çox üstümə gəlirsən,boğuluram._Bir azca sərbəst buraxanda deyir:_Niyə mənə qarşı soyumusan?_Kosmetikadan istifadə etmədiyimiz zaman deyir:_Niyə özünə fikir vermirsən?_Elə ki bəzənib-düzənirsən,deyir:_Xeyir ola?Bayramdı?_Yanında olanda deyir:_Mənim üçün əsas olan sənin daxili gözəlliyindi._Elə ki gözəl qız görür:_Hətta yanında belə ona baxmaqdan çəkinmir._Əgər qız gec ailə qurursa:_Eh,evdə qalıb ki bu...kimi ifadələr deyilir._Əgər oğlan gec evlənirsə:_Eybi yox,nə qədər gec evlənsə ailənin qədrini bir o qədər yaxşı bilər....deyirlər._Əgər qız imkanlı oğlanı sevirsə deyirlər:_Bu qız oğlanı yox,onun pulunu sevir._Əgər qız kasıb oğlanı sevirsə deyirlər:_Ağlın yoxdu.O oğlan sənə nə verə bilər?_Əgər qizin yaxşı işi ən əsas da maşını varsa deyirlər:_Mənim gözüm su içmir bu qızdan.Bəs biz qızlar neyləyək?Ay oğlanlar,siz niyə bu qədər anlaşılmazsınız?

Comment / Reply From