Dark Mode
  • Thursday, 23 May 2024
Kişilər Haqqında bilmədiklərimiz...

Kişilər Haqqında bilmədiklərimiz...

— Əsl kişini qadını sevməlidir! Bütün qadınların da arzuladığı ən əsas məqam budur. Kişilər isə çox vaxt sevmir, daha doğrusu sevə bilmir.— Əsl kişi həmişə qadının istəyini yerinə yetirər— Əsl kişi odur ki, həyat yoldaşının doğum gününü yadında saxlayar, ancaq bilmir ki, onun neçə yaşı tamam olur. Həyat yoldaşının yaşını bilib doğum gününü unudan kişi isə...— Kişi heç vaxt yaşını gizlətmir məhz bu səbəbdən onlar arasında uzun ömürlülər daha çoxdur.— Adi kişilər həyatda heç bir iz qoya bilmir ancaq əsl kişilər möhür qoyub gedənlərdir.— Qadınsız kişi “sepsis” velosiped kimidir.— Kişilər həyatı boyu gördükləri işləri yalnız özü üçün edir, yalnız avarçılığı özləri üçün edirlər.— Bütün kişilər başqa qadınla gəzə bilər. Təbiət bu cinsə bu ixtiyari verir.— 8 Mart günü hər bir kişi səmimi olaraq etiraf edə bilər və etiraf edir də: Bu gün mənim günüm deyil!— Əsl kişi qadına hər zaman dəstək olmalıdır.— Kişinin həyata olan marağı nə qədər kiçik olarsa, onun üçün ən kiçik problem belə həll edilməz görünə bilər.— Kişinin həyatdakı ən böyük fantaziyası belə qadınlarla bağlıdır.— Qadın kişiyə xəyanət etmiş olarsa, qadının daha yaxşısına ehtiyacı var deməkdir. Kişi qadına xəyanət edərsə, o yeni qadın axtarışındadır deməkdir.— Qadınlar uşaq kimidir: Yox deməyi xoşlayır.— Kişilər də uşaq kimidir: Bu kəlməni (Yox) ciddi qəbul edirlər.— Kişi özünü pis hiss edirsə o, qadın axtarışına çıxır. Özünü yaxşı hiss edirsə, ikincisinə ehtiyac duyur.— Kişi ilə qadının bir-birini anlamamasının səbəbi həyatı boyu bir-birlərini anlamamalarıdır.— Bütün həyat boyu qadın və kişi bir-birilərinə münasibətdə yanılırlar: Kişilər fikirləşir ki, qadınlar hamısı müxtəlifdir. Qadınlar isə deyir: “Bütün kişilər eynidir!”— Kişi 20 yaşında Playboy, 40 yaşında Playman, 60 yaşında Play-off, 80 yaşında isə Game-over rolunda olur.

Comment / Reply From