Dark Mode
  • Saturday, 22 June 2024
ChatGPT 'ə Verilən Suallar

ChatGPT 'ə Verilən Suallar

 

ChatGPT ilk dəfə OpenAI tərəfindən 30 noyabr 2022-ci ildə buraxılmış süni intellektli chatbotdur. Sistemində müxtəlif sahələrdə mövzuları işləyə bilən ChatGPT, cavablarını istifadəçinin tələblərinə uyğunlaşdıraraq daha dinamik və maraqlı söhbətlərə imkan yaradır. Azərbaycan dili də daxil olmaqla bir çox fərqli dildə işləyən bu sistem həm nəzarətli, həm də gücləndirici öyrənmə üsulları ilə hazırlanmışdır.

 

 

ChatGPT söhbətlərdəki sözləri təhlil edir və istifadə etdiyi zəngin mətn anbarından növbəti sözü proqnozlaşdırır. Beləliklə, insanla danışan kimi təbii yazılı cavablar və uzun mətnlər yarada bilər.  Buna görə də istifadəyə verildiyi ilk  gündən hər kəsin marağına səbəb olmuşdur.  Chatbot demək olar ki ona verilən  bütün suallara geniş və izahlı cavablar verir, hətta kod belə yazır.:)

 

Bu xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bizdə ChatGPT  ilə  söhbət etdik və ona bəzi suallar verdik. Gəlin bir yerdə ona verdiyimiz suallara və  onun verdiyi cavablara baxaq. Onu  da qeyd etmək istərdik ki, ChatGPT Azərbaycan dilini anlayıb  dəstəkləsə də ona Azərbaycan dilində  verilən suallara  bəzən  türk dili  qarışıq cavab  verə bilir.

 

1.Sual

 

Sən Kimsən?

Mən ChatGPT adlanan bir dil modeliyəm, OpenAI tərəfindən təlim edilmişəm. Məqsədim, istifadəçilərin suallarına cavab vermək, müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək və doğal dil işləmə sahəsində köməklik göstərməkdir. Sadəcə sözlə desəm, mən insanlarla doğal bir şəkildə əlaqə qura bilən bir kompüter proqramıyam.

 

2.Sual

 

Python ilə içində 1000x760 ölçüdə alma şəkli olan və altında yaşıl rəngdə 'Alma' yazılan bir kod yaz

 Əlbəttə, aşağıdaki Python kodu, 1000x760 boyutunda bir alma resmi içeren ve altında "Alma" yazısı olan yeşil bir arkaplan oluşturur:

 

from tkinter import *

# Ana pencereyi oluştur
pencere = Tk()
pencere.title("Alma Resmi")

# Yeşil arka planı ayarla
pencere.configure(bg="green")

# Resmi yükle
resim = PhotoImage(file="alma.png")
resim_yukseklik = resim.height()
resim_genislik = resim.width()

# Resmin boyutunu ayarla
resim_label = Label(pencere, image=resim)
resim_label.config(width=resim_genislik, height=resim_yukseklik)
resim_label.pack()

# Yazı etiketini oluştur
yazi = Label(pencere, text="Alma", font=("Arial", 20), fg="white", bg="green")
yazi.pack()

# Ana döngüyü başlat
pencere.mainloop()

 

3.Sual

 

C++ da Bir Maşın Animasyon Kodu Yaz

Aşağıdakı C++ kodu, bir maşın nesnesinin özelliklerini ve konumunu değiştirerek animasyon oluşturur:

 

#include
#include
#include
#include
#include // Bu kütüphane sadece Windows'ta çalışır

using namespace std;

const int SCREEN_WIDTH = 80;
const int SCREEN_HEIGHT = 20;

// Araba nesnesi
struct Car {
int x;
int y;
int speed;
int width;
int height;
};

int main() {
// Rastgele sayı üretmek için zamanı ayarla
srand(time(NULL));

// Araba nesnesini oluştur ve başlangıç konumunu ayarla
Car car;
car.x = 0;
car.y = SCREEN_HEIGHT - 2;
car.speed = 1;
car.width = 6;
car.height = 2;

// Ekranın ilk çizimi
for (int i = 0; i < SCREEN_HEIGHT; i++) {
for (int j = 0; j < SCREEN_WIDTH; j++) {
if (i == SCREEN_HEIGHT - 1) {
cout << "_";
} else {
cout << " ";
}
}
cout << endl;
}

// Ana döngü
while (true) {
// Arabanın yeni konumunu hesapla
car.x += car.speed;

// Ekrana arabayı çiz
for (int i = car.y; i < car.y + car.height; i++) {
for (int j = car.x; j < car.x + car.width; j++) {
if (i == car.y + car.height - 1) {
cout << "_";
} else {
cout << "#";
}
}
cout << endl;
}

// Bekle ve ekranda temizle
Sleep(100);
system("cls");
}

return 0;
}

 

4.Sual

Azərbaycan hakkında 5 maraqlı məlumat ver

 

  1. Azərbaycan, Qafqaz dağlarının cənubunda yerləşən, Qərbi Asiya və Şərqi Avropa arasında yer alan bir ölkədir. Başkenti Bakı, ölkənin ən böyük şəhəridir.

  2. Azərbaycan dilinin əsas qrammatik qaydası Ərəbcə dilindən alınmışdır, lakin dilin sözlü tərəfi Türki dillər qrupuna daxil edilir.

  3. Azərbaycanın ən böyük gölü, Dünya Gölü adlanan Gəncə Gölüdür. Ayrıca ölkədə Nərimanov, Abşeron, Göygöl və Mingəçevir kimi bir çox göl var.

  4. Azərbaycanda Zoroastrizm, Məzopotamya, Pers və Yunan mifologiyalarından istifadə edərək inşa edilmiş antik mədəniyyət abidələri mövcuddur. Bu abidələr arasında Gobustan Milli Parkı, Yanar Dağ və Ateshgah adlandırılan məbədlər sayılmaqdadır.

  5. Azərbaycan dünya neft və qaz sənayesi üçün önəmli bir ölkədir. Baku-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinə görə, ölkədən Cənubi Qafqazın nefti dünyanın müxtəlif ölkələrinə nəqliyyat edilir. Ayrıca, ölkənin üzərindən Bakı-Tbilisi-Erzurum boru xətti keçir ki, bu xətt qaz nəqliyyatı üçün önəmli bir əhəmiyyət kəsb edir.

 

5. Sual

1 + 4 = 5 2 + 5 = 12 3 + 6 = 21 8 + 11 = ?

 

1 + 4 = 5

2 + 5 = 12 (2 x 5 + 2 = 12)

3 + 6 = 21 (3 x 6 + 3 = 21)

Beləliklə, eyni şablonu izləyərək:

8 + 11 = 96 (8 x 11 + 8 = 96)

Yani, cavab 96-dır.

 

Göründüyü kimi ChatGPT ona verdiyiniz suallara tam və ətraflı cavablar verməyi bacarır. Yuxarıda verdiyimiz suallar sadəcə bir neçə nümunə idi.  Siz ChatGPT vasitəsiylə sizi maraqlandıran sualların cavabını öyrənə bilər, çətin riyazi  sualların həllini öyrənə və  hətta kod yaza bilər və ya yazdığınız kodlardakı xətaları (bug) tapıb həll yollarını ondan soruşa bilərsiniz.

 

ChatGPT'ə başqa hansı sualların verilməsi sizə maraqlı gəlirsə Şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz.

 

 

Comment / Reply From