edit.az
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    

Muxtar Səqəfi

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(26.02.2013 / 19:37)
Oxunmuş: 2935 | | Like: 0

Muxtar ibn Əbu Übeyd Səqəfi(622, 1 H.Q,Taif-687, 67H.Q,Kufə)-Kərbəla döyüşündə Hüseyn ibn Əlinin ölümünün intiqamını almaq üçün, İraqın Kufə şəhərində Əməvi xəlifəliyinə qarşı üsyana başçılıq edən mübahisəli bir erkən İslam inqilabçı.[1]Mündəricat
1 Haqqında nəql olunan kəlamlar
2 İstinadlar
3 Ədəbiyyat
4 Həmçinin bax
5 Xarici keçidlər


Haqqında nəql olunan kəlamlar

Muxtar ibni Əbi Übeydə. Səqif qəbiləsindəndir, künyəsi Əbu İshaq, ləqəbi Keysandır. (Keysan huşyar və ayıq şəxs mənasınadır.)[2][3]

Əli (əleyhis-salam)-ın köməkçilərindən olan Əsbəğ ibni Nubatə deyir: “Keys (Keysan) ləqəbini Əli (əleyhis-salam) Muxtara vermişdir.”[4][5]

O, ədəb-ərkanı və əxlaqi fəzilətləri Əhli-beyt (əleyhimus-salam) məktəbindən öyrənmişdi. Cavanlığının əvvəllərində öz atası və əmisi ilə birlikdə (Əli (əleyhis-salam)-ın qoşununda) İran ordusu ilə müharibə aparmaq üçün İraqa gəlmişdi. O həzrətin şəhadətindən azacıq qabaq Bəsrəyə gəlmiş və orada məskunlaşmışdı.[6][7]

“Muxtar Əhli-beytin fəzilətlərini bəyan edir, imam Əli, imam Həsən və imam Hüseyn (əleyhimus-salam)-ın əxlaqi səciyyə və fəzilətlərini camaat arasında yayır və inanırdı ki, Əhli-beyt Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən sonra imamət və hakimiyyət üçün hamıdan irəli və ləyaqətlidir. Habelə, Peyğəmbər Əhli-beytinə baş verən çətinliklərdən narahatlıq hissi keçirirdi.”[8]

İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Muxtar imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın qatillərinin kəsik başlarını bizim xanədanımıza göndərdikdən sonra Haşimi qadınları başlarını darayıb, həna qoymağa başladılar.”[9][10][11]

“Muxtara nalayıq sözlər deməyin, çünki o bizim qatillərimizi öldürüb intiqamımızı aldı, çətin şəraitlərdə müəyyən miqdarda mal-dövləti bizim aramızda bölüşdürdü, dul qadınlarımızın (iqtisadi) vəziyyətini sahmana saldı.”[12][13]

Übeydullah ibni Ziyad və Ömər Sədin kəsik başını imam Səccad (əleyhis-salam)-ın yanına gətirdikləri zaman səcdəyə düşdü və Allaha həmd-səna etdikdən sonra buyurdu: “Allah Muxtara xeyir əvəzi versin!”[14]

Muxtar Səqəfi Aşura qiyamdan əvvəl imam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın Kufədəki səfiri Müslim ibni Əqili himayə etdiyinə görə (Müslimin şəhadətindən sonra) İbni Ziyadın göstərişi ilə həbs olundu və Kərbəla qiyamının axırına qədər Kufədə zindanda qaldı.[15][16][17][18]İstinadlar
↑ Hawting. The History of Al-Tabari, vol. xx, 1989, p. 182
↑ Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", 45-ci cild, səh. 345
↑ Məhəmməd ibni Yəqub Firuzabadi, “Qamusul Mühit”, 1-ci cild, səh. 257, Beyrut, “Daru ehyait-turasil-ərəbi”, 1991
↑ Kəşşi, “Ər Rical”, səh. 127
↑ Əllamə Məclisi, "Biharul Ənvar", 45-ci cild, səh. 344
↑ Əbdür-Rəzzaq Muqərrəm Musəvi, “Məqtəlul-Huseyn (əleyhis-salam)”, “Darus-siqafə”, 2-ci çap, HQ 1411-ci il
↑ Xeyruddin Zərkəli, “Əl Ə`lam”, 8-ci cild, səh. 70, 1-ci çap, Beyrut, “Darul-elm lil-məllain”
↑ Əllamə Məclisi, “Biharul Ənvar”, 45-ci cild, səh. 352
↑ Əllamə Məclisi, “Biharul Ənvar", 45-ci cild, səh. 386
↑ Kəşşi, “Rical”, səh. 127
↑ səhih
Xoi, “Möcəmur Rical”, 18-ci cild, səh. 94
↑ Əllamə Məclisi, “Biharul Ənvar", 45-ci cild, səh. 343
↑ Kəşşi, “Rical”, səh. 125
↑ Kəşşi, “Rical”, səh. 127
↑ Əllamə Məclisi, “Biharul Ənvar", 45-ci cild, səh. 353
↑ Əli Kərəmi, “Dər Sugi Əmiri Azadi – Guyatərin Tarixi Kərbəla”, səh. 398, “Haziq” nəşriyyatı, Qum, birinci çap, HŞ 1380
↑ Əhməd ibni Əli ibni Həcər Əsqəlani, “Əl-isabə fi təmyizis-səhabə”, Adil Əhməd Əbdül-Mövcud və Əli Məhəmməd Müəvvəzin tədqiqatı ilə, 6-cı cild, səh. 250, Beyrut, “Darul kutubil elmiyyə”, 1-ci çap, HQ 1415
↑ Əbu Cəfər Məhəmməd ibni Cərir Təbəri, “Tarixi Təbəri”, Məhəmməd Əbul-Fəzl İbrahimin tədqiqi ilə, 5-ci cild, səh. 571, “Darut turas”, Beyrut, 2-ci çap, HQ 1387

Ədəbiyyat
Əllamə Məhəmməd Baqir Məclisi, "Biharul Ənvar", “Vəfa” müəssisəsi, Beyrut, HQ 1404.
Kəşşi, “Ər Rical”, səh. 127, Tehran, HŞ 1348.
Əbul-Qasim Xoyi, “Möcəmur Rical”, Qum, HQ 1410.

Fikirler:
Kitabxana »
Allaha təvəkkül – imanın ən yuxarı mərtəbələrindən biri
Hədislər !
Mirzə Cavad ağa Təbrizi
İXLASLA EDILMIŞ ƏMƏLIN SAVABI INSANI ÖLÜMDƏN QURTARAR
Qiblə
Qeybət barədə bilmədikləriniz!
Məhəmmədtəği Misbah Yəzdi
TƏFSİRLƏ MƏNA YAXINLIĞI OLAN MƏFHUMLAR
İMAM SADİQDƏN (ə) DOQQUZ NƏSİHƏT
Peyğəmbər (s) pis qonşuya necə dərs verdi
Baş Sehife
MobTop.az