edit.az
Foto Albom - Sizden Gelen-Paylaşılan Şekiller
    

Ramazan ayında gündəlik ediləcək dualar

Yerleşdirdi: [Ram](21.11.2012 / 15:18)
Oxunmuş: 6408 | | Like: 0

Birinci günün duası -İlahi, bugünkü orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et! Məni qəflətdə olanların qəflət yuxusundan oyat və bağışla!

İkinci günün duası - İlahi, bu gündə məni Öz qəzəbindən uzaq et! Quranı oxumağa, dərk etməyə və buyruqlarını yerinə yetirməyə müvəffəq et!

Üçüncü günün duası - İlahi, bu gündə mənə aydınlıq ver, boş danışıqlardan qoru. Hər bir xeyirdən mənə də nəsib et, ey ehsan edənlərin ən yaxşısı!

Dördüncü günün duası - İlahi, bu gündə göstərişlərini icra etmək üçün mənə güc ver! Sənə şükür etməyi mənə ilham et və eyiblərimi aradan götür!

Beşinci günün duası - İlahi, bu gündə məni bağışlanmaq istəyənlərdən və saleh şəxslərdən et!Ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi!

Altıncı günün duası - İlahi, bu gündə məni günah etdiyimə görə rüsvay etmə, cəzalandırma. Mənə qəzəbinə səbəb olan şeylərdən uzaq et!

Yeddinci günün duası - İlahi, bu günün orucunu tutub, ibadətlərimi yerinə yetirməkdə mənə kömək et. Bol ruzi nəsib et və yolumu azmağa qoyma!

Səkkizinci günün duası - İlahi, bu gün yetimlərə rəhm, ehtiyaclılara yardım etməyi, salam verməyi, yaxşı insanlara yoldaş olmağı mənə nəsib et!

Doqquzuncu günün duası - İlahi, bu gündə etdiyim səhvlərə görə məni bağışla və rəhmətini məndən əsirgəmə. Məni gözəl işlər görməyə sövq et!

Onuncu günün duası - İlahi, bu gündə məni sənə təvəkkül edənlərdən, Səndən heç vaxt ümidini kəsməyənlərdən et. Qəlbimi rahat et!

On birinci günün duası - İlahi, bu gündə yaxşılıq etməyi mənə sevdir, pis işlərə qarşı nifrət yarat. Qəzəbini məndən uzaq et!

On ikinci günün duası - İlahi, bu gündə məni şükür edənlərdən, ədalətli və insaflı et və qorxduğum hər şeydən qoru! Ey gözəl Allahım!

On üçüncü günün duası - İlahi, bu gün məni bütün çirkinliklərdən təmizlə. İnsanlara olan qorxumu yox et. Sənə olan qorxumu isə gücləndir!

On dördüncü günün duası - İlahi, bu gün xətalarıma görə məni cəzalandırma. Valideynlərimə qarşı mərhəmətli et, bəlalara düçar etmə!

On beşinci günün duası - İlahi, bu gün məni kinli olmaqdan, kiminsə qeybətini etməkdən çəkindir! Ey böyük kərəm sahibi!

On altıncı günün duası - İlahi, bu gün məni yaxşı insanlarla əhatə et, pislərdən isə qoru! Mərhəmətini əsirgəmə, Cənnəti mənə nəsib et!

On yeddinci günün duası - İlahi, bu gün məni söyüş söyməkdən, qəlb qırmaqdan, yalandan uzaq et. Bütün günümü xeyir işlərlə bəzə!

On səkkizinci günün duası - İlahi, məni bu gündə səhərin bərəkəti üçün oyat. Bütün bədən üzvlərimə, əzalarıma Sənə itaət etməyi əmr et!

On doqquzuncu günün duası - İlahi, bu gün mənə bərəkət yetir, oruc tutmaq üçün güc, səbir, sağlamlıq bəxş et. Məni haqq yoluna yönəlt!

İyirminci günün duası - İlahi, bu gün Cənnət qapılarını üzümə aç. Məni qonşularıma, qohumlarıma qarşı mehriban, güzəştə gedən et!

İyirmi birinci günün duası - İlahi, bu gün məni düz yola yönəlt. Şeytanın mənə hakim olmasını qoyma! Məni Cəhənnəm odundan qoru!

İyirmi ikinci günün duası - İlahi, bu gün üzümə xeyirli qapıları aç! Evimi, işimi bərəkətli et! Xəstəlikləri, əzablı ölümü qismətimə yazma!

İyirmi üçüncü günün duası - İlahi, bu gün məni günahdan təmizlə, qəlbimi Allah qorxusu ilə saflaşdır. Ey Qadir Allah, məni günahdan uzaq et!

İyirmi dördüncü günün duası - İlahi, bu gün canımı sağ et. Elə et ki, nəfsimə tabe olmayıb güclü olub Sənin dediklərinlə oturub-durum!

İyirmi beşinci günün duası - İlahi, bu gün məni Həzrət Məhəmmədin sünnətinə əməl edənlərdən et. Buyruqlarını sevgilə etməyi nəsib et!

İyirmi altıncı günün duası - İlahi, bu gün savab əməllərimi mükafatlandır, günahlarımı bağışla və bütün eyiblərimi pərdələ!

İyirmi yeddinci günün duası - İlahi, bu gün bilərək və bilmədən etdiyim günahlarımı bağışla, çətinliklərimi asanlaşdır. Mənə uzun ömür ver!

İyirmi səkkizinci günün duası - İlahi, bu gün xeyir işlərimi artır, bütün dualarımı eşit. Ailəmi, sevdiklərimi qoru, məni onlardan ayırma!

İyirmi doqquzuncu günün duası - İlahi, bu gün şəxsi həyatımı, işimi uğurlu et. Elə et ki, ən kiçik günah gözümdə böyük görsənsin və günah etdikdə dərhal tövbə edib Sənə qayıdım!

Otuzuncu günün duası - İlahi, tutduğum oruclarımı qəbul et. Dilimdən, əlimdən pislik gəlibsə, məni bağışla. Ramazan boyu dilədiyim arzularımı çin et! Həmd olsun Allaha!

Fikirler:
Kitabxana »
Oruc - dünya və axirət səadəti gətirən ilahi ziyafət
İslam müqəddəsləri Ramazan ayı və oruc haqqında
Qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar
Dərk edənlər və etməyənlər üçün RAMAZAN
İslamın ilk illərində necə oruc tuturdular?
Merac
İftar duaları
Baş Sehife
MobTop.az