edit.az
Pulsuz Yüklemeler Dünyası...
    

Aida Qasımova - Seçilmiş əsərləri

Yerleşdirdi: Feriska(22.01.2015 / 18:31)
Oxunmuş: 601 | | Like: 0

Mütənəbbinin ləqəbi barədə həqiqətlər və yalanlar arasında, Əl-Bəyan. Kuveyt Yazıçılar İttifaqının orqanı. Əl-Kuveyt, 2002 noyabr, s.41-49
Bakıda ərəb əlyazmaları, əl-Feysal. Əl-Feysal mədəniyyət evinin orqanı. əl-Riyad, 2003, iyul, s.50-69
Klassik Azərbaycan şeirində Quran mənaları, əl-Ədəbül-İslamiyyu. əl-Riyad, 2003, № 37, s.78-83
Gizli rəmzlərdən real hadisələrədək. (Fikri Nəqqaşın «Məmluk komediyası» əsəri barədə düşüncələr), Əl-Səqafə əl Cədidə. Qahirə, 2004, s.29-34
Qırmızı terror qurbanları, əl-Feysal. Əl-Feysal mədəniyyət evinin orqanı. əl-Riyad, 2005, yanvar, № 341, s.44-63
Azərbaycanla Misir arasında mədəni əlaqələr, əl-Vatanul-arabi. Paris-Beyrut, 2006, iyun, s.52
İslamın yaranması dövründə ərəb ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı kursuna dair metodik göstəriş) Bakı, BDU, 1998, 30 səh.
Klassik ərəb ədəbiyyatına dair müntəxəbat,– M.Mahmudov. Klassik ərəb ədəbiyyatı. Bakı, 2001, s.215-256
Klassik Azərbaycan şeirində Azişlenen Dini Telmihler, Kafkasiyada İslam medeniyeti. Milletlerarası simpozumu tebliğleri. İstanbul, 2000, s. 59-69
Quran qissələri ilə bağlı bəzi mübahisəli məqamlar, Elmi araşdırmalar – Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2000 (1-2), s.106-109
Hatəm ət-Tai: Rəmzi obraz arxasından görünən tarixi şəxsiyyət, Elmi araşdırmalar – Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. 2000 (3-4), s.32-35
Cahiliyyət dövrü ərəblərinin əqli-mənəvi durumu. (Elmi təsəvvürlər və onların inkişaf xüsusiyyətləri), Bakı Universitetinin xəbərləri (Müstəqil Azərbaycan-10) Humanitar elmlər seriyası, 2001, № 1,s.145-150
Cahiliyyət ərəblərinin dini təsəvvürlərində monoteizmin yeri (yəhudilik), Elmi araşdırmalar AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, 2004
Cahiliyyət ərəblərinin şair və xətiblərə münasibəti, Şərq filologiyası məsələləri. AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2005, s.11-31
Cahiliyyət ərəblərinin odla bağlı inanc və etiqadları, Hikmət. Elmi araşdırmalar toplusu, 2005,s. 85-100
Mağara simvolizminin dini-mifoloji çalarları ( Problemə cahiliyyət və ilkin İslam dövrünün mistik təcrübəsi baxımından nəzər), Şərq filologiyası məsələləri, AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı 2009, s. 7-22
Kitabları
14-16-cı əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri (monoqrafiya), Bakı, BDU, 1998,430 səh, təkrar nəşr, 2005
Füzuli yaradıcılığında Quran rəvayətləri (monoqrafiya), Bakı, BDU, 1995,195 səh
Məhəmməd peyğəmbərin meracı (kitab), Bakı, Yaziçı nəşriyyatı, 1994, 105 səh
Cahiliyyət ərəblərinin əqli-mənəvi durumu,( monoqrafiya) Bakı, Elm nəşriyyatı, 2007, 235 s
Средневековая арабская плутовская новелла, Баку, 2007, 157 с

Fikirler:
Kitabxana »
Azərbaycana səyahət (film, 1924)
Asif Məhərrəmov
Ələsgər Novruzov
Asif Məhərrəmov - Döyüşlərdə iştirakı
Qutlu Musa türbəsi
Cavanşir Quliyev - Mükafatları
Abel Məhərrəmov - Elmi fəaliyyəti
Adikə Soltanova - Ailəsi
Ağdam abidələri
Aida Qasımova - Beynəlxalq simpozium, konfrans və seminarlarda iştirakı
Baş Sehife
MobTop.az