edit.az
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    

Namazdan sonra edilən zikrlər

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(07.05.2013 / 20:17)
Oxunmuş: 763 | | Like: 0

(1)- أَسْتَغْفِرُ اللهَ
3 dəfə: «Əstağfiru-l-lah» (Allah, bağışla məni).

(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ)
«Allahummə əntə-s-sələm, va minkə-s-sələm, təbə¬raktə yə zə-l-cələli va-l-ikram»
(Allahım! Sən Salamsan, salamatlıq (müvəffəqiyyət) Sən¬dəndir. Ey əzəmət və hörmət Sahibi, xeyir-dua Səndəndir)

(2)- ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )
.«Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk va ləhu-l-həmd va huva alə kulli şeyin qadir! Allahummə lə mənia limə əteytə va lə mutiyə limə mənətə, va lə yənfəu zə-l-cəddi minkə-l-cədd»
(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Təkdir və şəriki yoxdur. Mülk və həmd onundur, Təkcə O hər şeyə qadirdir. Allahın ver¬diyinə mane olan və Onun vermədiyini verə biləcək kəs yoxdur. Səndən başqa heç kəs fayda verə bilməz. Sənsən əzəmət Sahibi).

(3)- (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )
.«Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk, va ləhu-l-həmd va huva alə kulli şeyin qadir. Lə haulə va lə quvvatə illə bi-l-ləh, lə iləhə illə-l-lah, va lə nəbudu illə iyyəh, ləhu-n-nimətu va ləhu-l-fadlu, va ləhu-s-sənəu-l-həsən, lə iləhə illə-l-lah muxlisınə ləhu-d-dinə va ləu kərihə-l-kəfirun»
(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Təkdir və şəriki yoxdur. Təkcə O, hər şeyə qadirdir. Qüvvət ancaq Allahdadır. Allah¬dan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Ancaq Ona ibadət edirik, nemət, ləyaqət, gözəl təriflər Onadır – Allah¬dan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Kafir¬lər istəməsə də biz Allahımıza və dinimizə sadiqiq)

(4)- ( سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ )
33 dəfə: «Subhanə-l-lah», 33 dəfə: «əl-həmdu lilləh», 33 dəfə: «Allahu Əkbər» (Pak və nöqsansız Allahım. Həmd Allaha məxsusdur. Allah hər bir şeydən üstündür və böyükdür). Axırda isə bir dəfə:
( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )
«Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk, va ləhu-l-həmd va huva alə kulli şeyin qadir»
(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. O, təkdir və şəriki yoxdur. Mülk və həmd Onundur. O, hər şeyə qadirdir).

(5)- Hər namazdan sonra İxlas, Fələq, Nas surə¬lə¬rini oxumaq
Bismi-l-ləhi-r-rahməni-r-rahim «Qul huva-l-lahu Əhəd. Allahu-s-Saməd. Ləm yəlid va ləm yuləd. Va ləm yəkun ləhu kufuvan Əhəd».

Bismi-l-ləhi-r-rahməni-r-rahim «Qul əuzu bi-rabbi-l-fələq. Min şərri mə xələq. Va min şərri ğasiqin izə vaqab. Va min şərri-n-nəffəsəti fi-l-uqad. Va min şərri hasidin izə hasəd».

Bismi-l-ləhi-r-rahməni-r-rahim «Qul əuzu bi-rabbi-n-nəs. Məliki-n-nəs. İləhi-n-nəs. Min şərri-l-vasvasi-l-xannəs. Əlləzi yuvasvısu fi suduri-n-nəs. Minə-l-cinnəti va-n-nəs».

(6)-Hər namazdan sonra ayətul Kursi (əl-Bəqərə, 255) oxumaq
«Allahu lə iləhə illə huva-l-hayyu-l-Qayyum lə təxuzuhu sinətun va lə naum ləhu mə fi-s-səməvati va mə fi-l-ardı mən zə-l-ləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi yaləmu mə beynə əydihim va mə xalfəhum va lə yuhıtunə bişeyin min ilmihi illə bimə şəə vasia kursiyyuhu-s-səməvati va-l-ardı va lə yəuduhu hıfzıhumə va huva-l-Aliyyul-Azım».*
* – Kim bu ayəni hər namazdan sonra oxuyarsa, cənnətə girməsi ilə arasında ancaq ölüm durar.

(7)-Sübh (səhər) və Məğrib (axşam) namazla¬rından sonra 10 dəfə:
«Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk va ləhu-l-həmd, yuhyi va yumit, va huva alə kulli şeyin qadir» (Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Mülk və həmd Onundur. O, həyatı Verəndir və Alandır. O, hər şeyə Qadirdir).

(8)-Sübh (səhər) namazından sonra:
( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً )
«Allahummə inni əsəlukə ilmən nəfian, va rızqan tayyibən, va amələn mutəqabbələn» (Allahım! Səndən, faydalı bir elm, ruzi və qəbul olunan əməlləri diləyirəm)

(1) Müslim, 1/414.
(2) əl-Buxari, 1/255; Müslim, 1/414.
(3) Müslim, 1/415.
(4) Müslim, 1/418. Oradakı hədisdə deyilir: «Kim hər namazdan sonra bu duanı oxusa, günahları dərya köpüyü qədər olsa belə, bağışlanar».
(5) Əbu Davud, 2/86; ən-Nəsai, 3/68; həmç. bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 2/8. Bu üç surəyə «pənah surələri» deyilir. Bax: “Fəth əl-Bari”, 9/62.
(6) ən-Nəsai; bax: «Səhih əl-cami», 5/339.
(7) ət-Tirmizi, 5/515; Əhməd, 4/227; həmç. bax: «Zad əl-məad», 1/300.
(8) İbn Macə və başqaları. Bax: İbn Macə, dəqiq. nəşri, 1/152; «Məcmə əz-zavaid», 10/111.

Fikirler:
Kitabxana »
Təşəhhüddən sonra Məhəmməd peyğəmbərə (s.a.v.) edilən salavat
Malını təklif edənə edilən dua
Əhli Kitabdan olan salam versə, onun salamınanecə cavab verilir
Sevindirici hadisə baş verəndə nə etmək lazımdır
Gecə bir böyrü üstündən o biri böyrü üstünə çevrilərkən edilən dua
Asqırarkən edilən dua
Yağış yağması üçün edilən dualardan
Həyatından bezmiş və ümidini itirmiş xəstənin duası
Kəndə və yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua
"Sübhənə-l-lahil azim və bihəmdihi"
Baş Sehife
MobTop.az