edit.az
Namaz vaxtları...
    

Bağışlanma diləmək və tövbə etmək

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(06.05.2013 / 18:59)
Oxunmuş: 518 | | Like: 0

(1)- «Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Allaha and olsun ki, mən gündə yetmiş dəfədən artıq Allahdan bağışlanma diləyir və Onun qarşısında tövbə edirəm».

(2)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Ey insanlar! Allah qarşısında tövbə edin! Mən Onun qarşısın¬da gündə yüz dəfə günahlarımın bağışlanmasını diləyirəm».

(3)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir: "Kim:
( استَغفِرُ اللهَ الّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ الحيُّ القَيوم وأتُوبُ إليَهِ )
"Əstəğfiru-l-lahə-l-ləzi lə iləhə illə huva-l-hayyu-l-qayyum va ətubu ileyhi"
(Ondan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud olmayan diri və əbədi Allahdan bağışlanmamı diləyir, Onun qarşısında tövbə edirəm) – desə, döyüş meydanından qaçmış olsa belə, Allah onun günahını bağışlayar».

(4)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Rəbbin bəndəyə ən yaxın olduğu vaxt gecənin son qaranlıq çağıdır. Həmin vaxt Allahı zikr edənlərdən olmağı bacarsan, ol».

(5)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Öz Rəbbinə ən yaxın bəndə səcdə vəziyyətində olan bəndədir. Bu vəziyyətdə çoxlu dua edin».


(1) əl-Buxari, izahlı nəşri, 11/101.
(2) Müslim, 4/2076.
(3) Əbu Davud, 2/85; ət-Tirmizi, 5/569, və əl-Hakim. So¬nuncu bu hədisin səhih olduğunu demiş, əz-Zəhəbi də (1/511) onunla razılaşmışdır; əl-Əlbani də bu hədisi səhih hesab etmişdir. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 3/182; «Cami əl-üsul li əhadis ər-Rəsul (s.s)», əl-Arnaut tərəfindən tədqiq olunmuş nəşri, 4/389-390.
(4) ət-Tirmizi, ən-Nəsai (1/279) və əl-Hakim. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 3/183; «Cami əl-üsul», əl-Arnaut tərəfindən tədqiq olunmuş nəşri, 4/144.
(5) Müslim, 1/350.

Fikirler:
Kitabxana »
Allahım
Axırıncı təşəhhüddən sonra və salamdan qabaq edilən dualar
Dua
Dəstəmazdan sonra dua oxumaq
Vitr namazında salamdan sonra edilən dua
DUANIN FƏZİLƏTİ
Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Səkkizinci Hissə)
DUANIN QƏBUL OLUNMASI ÜÇÜN MÜVAFİQ VAXT, HAL VƏ YERLƏR
ALLAHIN KİTABINDAN (QURANİ KƏRİMDƏN) ALINMIŞ MÜSTƏCƏB DUALAR
urani Kərimdən Müstəcəb Dualar
Baş Sehife
MobTop.az