edit.az
Pulsuz Yüklemeler Dünyası...
    

ADƏMİN (aleyhissalamın) TÖVBƏSİ

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(26.04.2013 / 20:35)
Oxunmuş: 664 | | Like: 0

37. (Nəhayət) Adəm Rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) tövbə etdi. Doğrudan da, O (Allah) tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir. (əl-Bəqərə: 37).

Adəm (aleyhissalam) növbəti ayədəki sözlərlə tövbə etmişdir.
23. (Adəm və Həvva) “Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!” – dedilər. (əl-Əraf: 23).

Mücahid, Səid ibn Cubeyr, Əbul Aliyə, Rabii ibn Ənəs, əl-Həsən, Qata¬də, Muhəmməd ibn Kəəb, Xalid ibn Mədan, Ata əl-Xorasani və Əbdürrəhman ibn Zeyd ibn Əsləm eyni sözləri demişlər.
(Əbdürrəzzaq "Təfsir" (1/1/44); İbn Əbu Hatim "Təfsir" (414); "Cəmiul Bəyan" (1/193-194); "Təfsirul Quran əl-Azim" (1/85); "ad-Durru-l-Mansur" (1/59).

İbn Abbas (r.a) aşağıdakı ayəni oxuyub deyir: «Adəm Rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək tövbə etdi. Doğrudan da, O tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir.» (əl-Bəqərə: 37).
Adəm dedi: "Ey Rəbbim! Məgər Sən məni əlinlə yaratmadınmı?"
O: "Bəli", – dedi.
Adəm: "Məgər Sən mənə Öz ruhundan üfürmədinmi?"
O: "Bəli", – dedi.
Adəm: "Mən asqırdıqda Sən mənə "Yərhəmukəllah" (Allah sənə rəhm etsin!) dedin. Məgər Sənin rəhmətin qəzəbini üstələməyibmi?"
O: "Bəli", – dedi.
Adəm: "Sən mənim bunu edəcəyimi qəza-qədərimə yazmadınmı?"
O: "Bəli", – dedi.
Adəm dedi: "Əgər mən tövbə etsəm Sən məni Cənnətə qaytarmazsanmı?"
O: "Bəli", – dedi.

(Təbəri "Cəmiul Bəyan" (1/193-194).

İbn Abbasın rəvayəti Uca Allahın bu ayəsinə müvafiqdir: "Beləliklə, Adəm Rəbbinin əmrindən çıxdı, amma mətləbinə yetmədi. Sonra Rəbbi onu seçdi, tövbəsini qəbul buyurdu və doğru yola müvəffəq etdi." (Taha: 121-122).

Fikirler:
Kitabxana »
ADƏM (aleyhissalam) İLƏ MUSANIN (aleyhissalamın) MÜBAHİSƏSİ
ƏHD ALMAQ VƏ TÖVHİD KƏLMƏSİNİ DEDİZDİRMƏK
ADƏM (alehissalam) VƏ HƏVVANIN ALLAHA ŞƏRİK QOŞMASI HAQQINDA RƏVAYƏT OLUNAN YALAN HEKAYƏ
İDRİS PEYĞƏMBƏR
ADƏMİN (aleyhissalamın) YARADILIŞINI VƏSF EDƏN HƏDİSLƏR
ADƏMİN (aleyhissalamın) İKİ OĞLU HABİL VƏ QABİLİN HEKAYƏSİ
ADƏMİN (aleyhissalamın) CƏNNƏTDƏ QALDIĞI MÜDDƏT
ADƏMİN (aleyhissalam) VƏFATI VƏ ONUN OĞLU ŞİSƏ ETDİYİ VƏSİYYƏTİ
Baş Sehife
MobTop.az