edit.az
Namaz vaxtları...
    

Allahın muhafizəsini və himayəsini təmin edən əməllər

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(11.04.2013 / 19:21)
Oxunmuş: 679 | | Like: 0

Fəcr namazını camaat ilə qılmaq

Cundub ibn Abdullah (r.a) dan rəvayət olunur ki peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Fəcr namazını camaat ilə qılmış kimsə, Allahın himayəsi altındadır”.
(Muslim, 657.)

Fərz namazlarından sonra “əl-Kursi” ayəsini oxumaq

Abdullah ibn Həsən öz atasından, atası isə babasından (rşa) rəvayət edirlərki, peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Fərz namazından sonra “əl-Kursi” ayəsini oxuyan kimsə, gələn namaza qədər Allahın muhafizəsi altında olacaqdır”.
(At-Tabarani “əl-Kəbir” əsərində rəvayət etmişdir. Hafiz əl-Munziri və əl-Xəysami hədisin isnadının həsən olduqunu bildirmişlər. Şeyx Abdulqadir əl-Arnaut və Şuayb əl-Arnaut onlarla razılaşmışlar. Bax “Məcmu əz-Zəvaid”, 2/148 və “Təxric zəad əl-mə‘ad”, 1/164. )

Həmçini peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Hər fərz namazdan sonra “əl-Kursi” ayəsini oxuyan kimsəni, Cənnətə daxil olmaqdan yalnız ölüm saxlar”.
(ən-Nəsai “Əməlül-yaumi ua-lleylə”, 100 və ibn əs-Sunni “Əməlül-yaumi ua-lleylə”, 124 əsərində rəvayət etmişlər. Hədisin səhih olduqunu əl-Munziri, İbn Abdul-Hadi, İbn Həcər, əl-Heysami, İbn Kəsir, İbn əl-Qeyyim, əs-Suyutı, əd-Dımyəti və əl-Albani kimi imamlar təsdiqləmişlər. )


İxlasla təvəkkül etmək


Uca Allah buyurur: “Ya Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə təkcə Allah bəs edər”. (əl-Ənfal, 64.)
Əbu əd-Dərda (r.a) rəvayət edirki, peyğəmbər (s.a.v) demişdir: “Kim səhər və axşam yeddi dəfə “Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O, böyük ərşin sahibidir!”(ət-Tauba, 129.) – kəlmələrini təkrarlasa, ona öz dünya və axirət problemlərinin həlli üçün Allah yetər”.

حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
/Hasbiyə-Llahu lə iləhə illə hu-ua ‘aleyhi tauakkaltu ua huua Rabbul-‘Arşil-‘Azım/.

(İbn əs-Sunni “Əməlül-yaumi ua-lleylə”, 71 əsərində rəvayət etmişdir. Hədisin səhih olduqunu şeyx Abdulqadir əl-Arnaut və Şuayb əl-Arnaut təsdiq etmişlər. )

Uca Allah buyurmuşdur:
“Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər”. (ət-Təlaq, 3.)

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha!
Peyğəmbərimizə, onun ailəsinə, sahabilərinə və onların yolunu təqib edənlərə səlat və salam olsun!

Fikirler:
Kitabxana »
Dəvət edirəm, lakin düşünürəm ki, münafiqlik edirəm və imanım zəifdir
Hicab bağlamaq istəməyən qadınlar
Bəzi günahkarlar (asilər): “Mən istədiyimi etməkdə sərbəstəm”-sözünün şərhi
“Gecənin qanadları yayıldıqda uşaqlarınızı içəri salın, çünki bu vaxtı şeytanlar hər tərəfə yayılırl
Vitr və İstixarə namazı
Peyğəmbərimizin (s) bəzi keyfiyyətləri
Kim Fəcr namazını əda edərsə Allahın himayəsində olar - hədisinin şərhi
Qəza namazları
Camaat namazına arabir getmək və ya getməmək!
Əbədiyyət yolçuluğu
Baş Sehife
MobTop.az