edit.az
Foto Albom - Sizden Gelen-Paylaşılan Şekiller
    

Bağışlanma diləmək və tövbə etmək

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(06.05.2013 / 18:59)
Oxunmuş: 533 | | Like: 0

(1)- «Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Allaha and olsun ki, mən gündə yetmiş dəfədən artıq Allahdan bağışlanma diləyir və Onun qarşısında tövbə edirəm».

(2)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Ey insanlar! Allah qarşısında tövbə edin! Mən Onun qarşısın¬da gündə yüz dəfə günahlarımın bağışlanmasını diləyirəm».

(3)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir: "Kim:
( استَغفِرُ اللهَ الّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ الحيُّ القَيوم وأتُوبُ إليَهِ )
"Əstəğfiru-l-lahə-l-ləzi lə iləhə illə huva-l-hayyu-l-qayyum va ətubu ileyhi"
(Ondan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud olmayan diri və əbədi Allahdan bağışlanmamı diləyir, Onun qarşısında tövbə edirəm) – desə, döyüş meydanından qaçmış olsa belə, Allah onun günahını bağışlayar».

(4)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Rəbbin bəndəyə ən yaxın olduğu vaxt gecənin son qaranlıq çağıdır. Həmin vaxt Allahı zikr edənlərdən olmağı bacarsan, ol».

(5)- Peyğəmbər (s.a.v.) demişdir:
«Öz Rəbbinə ən yaxın bəndə səcdə vəziyyətində olan bəndədir. Bu vəziyyətdə çoxlu dua edin».


(1) əl-Buxari, izahlı nəşri, 11/101.
(2) Müslim, 4/2076.
(3) Əbu Davud, 2/85; ət-Tirmizi, 5/569, və əl-Hakim. So¬nuncu bu hədisin səhih olduğunu demiş, əz-Zəhəbi də (1/511) onunla razılaşmışdır; əl-Əlbani də bu hədisi səhih hesab etmişdir. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 3/182; «Cami əl-üsul li əhadis ər-Rəsul (s.s)», əl-Arnaut tərəfindən tədqiq olunmuş nəşri, 4/389-390.
(4) ət-Tirmizi, ən-Nəsai (1/279) və əl-Hakim. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 3/183; «Cami əl-üsul», əl-Arnaut tərəfindən tədqiq olunmuş nəşri, 4/144.
(5) Müslim, 1/350.

Fikirler:
Kitabxana »
DUANIN QƏBUL OLUNMASI ÜÇÜN MÜVAFİQ VAXT, HAL VƏ YERLƏR
Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ıı hissə)
ZİKR ƏDƏBİ
Vitr namazında qunut duası
GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (1-ci hissə)
Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma
Sən verməyi istəməsəydin, istəməyi də verməzdin.
DUANIN NÖVLƏRİ
Cənnətdə özunə ev tikmək istəyirsən?
Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Son)
Baş Sehife
MobTop.az