Beyaz logo
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    
Salam, Qonaq!


ƏL-FƏCR surəsinin təfsiri

1 2 3 ... 8 Növbeti >>
Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(20.04.2013 / 18:14)
Oxunmuş: 2513 | | Like: 0

Məkkə surələrindəndir.
Nəsai deyir: Əbdülvahhab ibn Həkəm, Yəhya ibn Səid vasitəsilə Cabirin belə dediyini nəql etmişdir: Muaz namaz qılırdı. Bir nəfər də gəlib onunla namaz qıldı. Muaz namazını uzatdı. O birisi isə məscidin bir tərəfində namazını qılıb çıxıb getdi. Bu hal Muaza xəbər verildikdə, o həmin kişinin münafiq olduğunu söyləmişdi. Bu hadisədən Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) xəbər tutduqda, həmin gənci yanına çağırıb ondan bu haqda soruşdu.Gənc belə cavab verdi: “Ey Allahın elçisi, mən onunla namaz qılmaq üçün gəldim, ancaq onun namazı mənə uzun gəldi. Ona görə də ondan ayrılıb məscidin bir tərəfində tək namaz qıldım. Sonra da dəvəmin yemini verdim”. Bundan sora Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) buyurdu: “Of, of, ey muaz! “Ən uca olan Rəbbinin adınıa təriflər de! (əl-Əla surəsi), “And olsun günəşə və onun işığına!” (əş-Şəms surəsi), “And olsun fəcrə!” (əl-Fəcr surəsi) və “And olsun bürüməkdə olan gecəyə!” (əl-Leyl surəsi) surələri harada idi?!”

Bismilləhir Rəhmanir Rəhim

1) And olsun fəcrə!
2) And olsun on gecəyə!
3) And olsun cütə və təkə!
4) And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!
5) Məgər bunlarda ağıl sahibi üçün and yoxmudur?!
6) Məgər Rəbbinin Ada nələr etdiyini görmədinmi;
7) Sütunlar sahibi İrəmə;
8) hansi ki, heç bir ölkədə onun kimisi yaradılmamışdı.
9) Vadidə qayaları yonan Səmudlulara;
10) Və ordular sahibi Firona?!
11) hansılar ki, ölkələrdə azğınlıq edirdilər,
12) Oralarda çoxlu fəsad törədirdilər.
13) Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamçısı endirdi.
14) Şübhəsiz ki, Rəbbin baxıb görür.

Fəcr bilindiyi kimi, sübh, dan yeri deməkdir. Bu fikri Əli, İbn Abbas, İkrimə, Mucahid və Süddi söyləmişlər. Məsruq və Məhəmməd ibn Kəbdən nəql olunan fikrə görə isə, burada nəzərdə tutulan xüsusilə Qurban bayramının sübhüdür və bu da on gecənin sonuncusudur. Bəziləri də deyirlər ki, burada nəzərdə tutulan həmin vaxt qılınan namazdır. Bu fikri İkrimə də səsləndirmişdir. Bəziləri də deyirlər ki, burada günün bütün hissəsi nəzərdə tutulur. Bu, İbn Abbasa istinad edilən bir rəvayətdir. “And olsun on gecəyə!” Burada Zi-l-hiccə ayının on gecəsi nəzərdə tutulur. Necə ki, bu fikri İbn Abbas, İbn Zubeyr, Mucahid, habelə sələf və xələflərdən daha bir neçə nəfər söyləmişdir. Buxarinin “Səhih” kitabında İbn Abbasdan mərfu olaraq nəql edilən rəvayətdə Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) buyurmuşdur: “Allah qatında əməllərin bu on gündən daha əziz olduğu bir gün yoxdur”. Burada söhbət Zi-l-hiccənin on günündən gedir. Orada olanlar soruşdular: Allah yolunda cihaddanmı da?” Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) buyurdu: “Allah yolunda cihaddan da. Ancaq canı və malı ilə gedən və bunların heç biri ilə dönməyən kəs istisnadır”. Bəziləri deyirlər ki, on gecə dedikdə Məhərrəm ayının ilk on günü nəzərdə tutulur. Bunu Əbu Cəfər ibn Cərir qeyd etmiş, lakin heç kəsə istinad etməmişdir. Əbu Kədinə, Qabus ibn Əbu Zübyan vasitəsilə “And olsun on gecəyə!” ayəsi haqda İbn Abbasın belə dediyini nəql etmişdir: “Bu, Ramazan ayının ilk on günüdür”. Səhih olan birinci fikirdir.
İmam Əhməd deyir: Bizə Zeyd ibn əl-Həbbab, İyaş ibn Uqbə vasitəsilə Cabirdən rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) buyurmuşdur: “On gecə Ramazan bayramının on günüdür. Tək, Ərafa günü, cüt isə Qurban bayramı günüdür”. Nəsai bu hədisi Məhəmməd ibn Rafi və Abədə ibn Abdulla vasitəsilə Zeyd ibn Həbbabdan rəvayət etmişdir. İbn Cərir və İbn Əbu Hatim də Zeyd ibn Həbbabdan nəql etmişlər. Bu, isnadında bir qüsur olmayan rəvayətdir. Ancaq hesab edirəm ki, mətnin Peyğəmbərə aid olmasında qəbuledilməzlik mövcuddur. Yenə də ən doğrusunu Allah bilir.
Uca Allah buyurur: “And olsun cütə və təkə!” Yuxarıdakı hədisdə qeyd edildi ki, tək, doqquzuncu gün olduğu üçün Ərafə günü, cüt isə onuncü gün olduğu üçün Qurban bayramı günüdür. İbn Abbas, İkrimə və Dahhak bu cür qeyd etmişlər. İkinci bir rəy kimi İbn Əbu Hatim deyir ki, bizə Əbu Səid əl-Əşac, Aqəbə ibn Xalid vasitəsilə Vasil ibn Saibin belə dediyini nəql edir: Atədən “And olsun cütə və təkə!” ayəsi haqda soruşdum və dedim: “Bu, bizim qıldığımız vitr namazıdırmı?” O isə mənə belə cavab verdi: “Xeyr, cüt Ərafə günü, tək isə Ramazan bayramı günüdür”.
Üçüncü fikir kimi İbn Əbu Hatim deyir: Bizə Məhəmməd ibn Amir ibn İbrahim əl-Əsbəhani, Əbu Səid ibn Avfdan nəql etdi ki, Məkkədə Abdulla ibn Zubeyr insanlara xütbə deyirdi. Xütbə zamanı bir nəfər ayağa qalxıb “ey möminlərin əmiri, mənə cüt və tək barəsində danış!” Abdulla ibn Zubeyr dedi: “Cüt Allah təalanın buyurduğu kimidir: “Tələsərək iki gündə qayıdana heç bir günah gəlməz”. Tək isə: “Eləcə də yubanana heç bir günah tutulmaz”. İbn Cureyc deyir ki, Məhəhəmməd ibn Murtəfi, İbn Zubeyrin belə dediyini rəvayət etmişdir: “Cüt, təşriq günlərinin ortası, tək isə təşriq günlərinin sonudur”. Buxari və Muslimin eyni adlı “Səhih”-kitablarında Əbu Hureyrədən rəvayət olunan bir hədisdə Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun!) belə buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allahın

1 2 3 ... 8 Növbeti >>
Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
“Əl-Bələd” Surəsinin Təfsiri
ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 86-96 Ayələr
“ƏL-FİL” surəsinin təfsiri
MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 40-61 ayələr
SHUERA
ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 14-30 ayələr
Ya sin
“YUSUF” surəsnin şərhi 1-30
MAIDE
“YUSUF” surəsnin şərhi 61-79
Baş Sehife
mobtop