Beyaz logo
Forum - En Maraqlı Mövzular ve Fikirler
    
Salam, Qonaq!
YAD.AZ - Xeber ve Eylence Portali

Böyük savablar vəd olunan söz və əməllər

1 2 3 ... 6 Növbeti >>
Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(11.04.2013 / 19:05)
Oxunmuş: 3852 | | Like: 0

Fəzilətli söz və ya əməllər.
"Kim gün ərzində yüz dəfə "Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və O təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Mülk və həmd-səna Ona məxsusdur və O hər şeyə qadirdir." – deyərsə, on nəfər qul azad etmiş kimi savab qazanar. Əməl dəftərinə yüz savab yazılar, yüz günahı isə silinər. Həmin günü axşama qədər şeytandan qorunar. Daha çox çalışanlardan başqa, heç kəs bundan daha əfzəlini etmiş olmaz".

Fəzilətli söz və ya əməl
Sünnədə deyilən savabı

Peyğəmbər (s.a.v) demişdir:

1."Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu ləhu-l-mulku va ləhu-l-həmdu va huvə alə kulli şeyin qadir.
"Kim gün ərzində yüz dəfə "Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və O təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Mülk və həmd-səna Ona məxsusdur və O hər şeyə qadirdir." – deyərsə, on nəfər qul azad etmiş kimi savab qazanar. Əməl dəftərinə yüz savab yazılar, yüz günahı isə silinər. Həmin günü axşama qədər şeytandan qorunar. Daha çox çalışanlardan başqa, heç kəs bundan daha əfzəlini etmiş olmaz".

2."Sübhənəllah, vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər.
"İsra gecəsi İbrahim Peyğəmbərlə ؛ qarşılaşdıqda dedi: Ey Muhəmməd, ümmətinə məndən salam de. Onlada de ki, cənnətin torpağı gözəl, suyu safdır. Orada boş düzənliklər də var. Oranın ağacları bu sözlərdir: Allah nöqsanlardan və eyiblərdən pakdır, Allaha həmd olsun, Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur, Allah böyükdür, Allahdan başqa kömək və qüvvət dayağı yoxdur. (yəni, kim bu sözlərlə zikr edərsə, orada onun üçün ağaclar əkilər.)

3."Sübhanəllahi və bihəmdihi.", yaxud "sübhənəllahi və bihəmdihi, sübhənə-l-lahil azim"
"Kim səhər və axşam yüz dəfə "Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm." - deyərsə, günahları bağışlanar, hətta dənizdəki köpüklər qədər olsa da bağışlanar. Qiyamət günü heç kəs bundan daha yaxşı əməl ilə gələ bilməz. Yalnız onun dediyini deyib əlavə edəndən başqa.". "Dildə yüngül, tərəzidə ağır, ər-Rəhmana sevimli olan iki ifadə vardır: "Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm. Əzəmətli Allah nöqsanlardan pakdır."

4."Sübhənə-l-lahil azim və bihəmdihi"
Kim "Əzəmətli Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə Ona həmd-səna edirəm." – deyərsə, cənnətdə bir xurma ağacı əkilər.

5."Lə hovlə valə quvvətə illə billəh."
Sənə cənnətin xəzinəsinin yerini bildirimmi? Əlbəttə bildir! Peyğəmbər r dedi: "Allahdan başqa kömək və qüvvət dayağı yoxdur." – sözləri xəzinədir.

6.Məclisin kəffarəsi olan dua
Kim bir məclisdə oturar və çox danışarsa, məclisdən durmadan öncə "Subhanəkə Allaahummə və bihəmdikə. Əşhədu əllə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu iləykə." "Nöqsansız və həmd sahibi Allahım! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm" – deyərsə, məclisdə etdiyi günahları bağışlanar.

7.Peyğəmbərə (s.a.v) salavat duası
"Kim mənə bir dəfə salavat oxuyarsa, Allah ona on dəfə salavat oxuyar, on günahını bağışlayar, dərəcəsini on dərəcə qaldırar". Başqa rəvayətdə deyilir: "Onun üçün on savab yazılar."

8.Qurani kərimdən bir neçə ayə oxumağın savabı
Kim gün ərzində əlli ayə oxuyarsa, adı qafillər siyahısına yazılmaz. Kim yüz ayə oxuyarsa, itaətkarlardan yazılar. Kim iki yüz ayə oxuyarsa, qiyamət günü Quran onun üzünə durmaz. Kim beş yüz ayə oxyarsa, ona bir qintar (çox böyük) savab verilər.


9.İxlas surəsini oxumağın fəziləti
Kim "Qul huvəllahu əhəd" surəsini on dəfə oxuyarsa, Allah onun üçün cənnətdə ev tikər." ""Qul huvəllahu əhəd" Quranın üçdə birinə bərabərdir."

10.Kəhf surəsindən bəzi ayələri əzbərləmək
"Kim Kəhf surəsinin əvvəlindən on ayə əzbərləyərsə, Dəccaldan qorunar."

11.Müəzzinlərin savabı
"Müəzzinin səsini eşidən insan, cin və hər şey qiyamət günü ona şahidlik edəcəklər." "Qiyamət günü müəzzinlər insanlar arasında ən uzun boğazlı olacaqlar."

12.Müəzzinlə bərabər azanı təkrarlamaq və sonra dua etmək
"Kim azanı eşidərkən bu duanı deyərsə, qiyamət günü şəfaətimə layiq olar. «Allahummə rabbə həzihi-d-dəvəti-t-təmmə, va-s-saləti-l-qaimə əti Muhəmmədən əl-vasılətə va-l-fadılətə, vab`ashu məqamən məhmudan əlləzi vaadtəhu» "Ey bu kamil dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vəsilə dərəcəsini və fəziləti bəxş et və onu vəd etdiyin tərifəlayiq məqama yüksəlt."

13.Dəstəmazı tam şəkildə almaq
"Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa, günahları bədənindən, hətta dırnaqlarının altından çıxar."

14.Dəstəmazdan sonra dua oxumaq
"Kim kamil şəkildə dəstəmaz alar və sonra: "Əşhədu əllə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən abdullahi və rəsuluhu" – deyərsə, cənnətin səkkiz qapısı onun üzünə açılar və istədiyi qapıdan daxil olar."

15.Dəstəmazdan sonra iki rükət namaz qılmaq
"Bir müsəlman dəstəmaz alar və bunu gözəl şəkildə yerinə yetirər, sonra isə qalxıb səmimi qəlbdən, fikirini cəmləşdirərək iki rükət namaz qılarsa cənnət ona vacib olar."

16.Məscidə gedərkən addımları çoxaltmaq
"Kim camaat namazı qılmaq üçün məscidə gedərsə, gedib qayıdarkən attığı bir

1 2 3 ... 6 Növbeti >>
Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
Marmalad və jelatin
Ayparanı şüar seçmək
Gündəlik namazların sünnələri
Əbədiyyət yolçuluğu
İslam
Təyəmmüm
Yuxuda uçduğumu görürəm
Imam Əlidən (ə) dünyada yaşamaq və axirətə hazırlaşmağa dair tövsiyyələr
Cümədən əvvəl ratibə Sünnət namazı var?
Bir kəs hava limanında olarkən azan oxunur və o orucunu açır, sonra təyyarə havaya qalxandan sonra g
Baş Sehife
mobtop