edit.az
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    

Qəmbər Namazov - Seçilmiş əsərləri

Yerleşdirdi: Feriska(05.02.2015 / 14:49)
Oxunmuş: 284 | | Like: 0

Решение смешанной задачи для одного нелинейного параболического уравнения.- ДАН Азерб.ССР, т.XIV, №7,1958 г.,стр.505-510.
Краевые задачи для параболического уравнения второго порядка с разрывными коэффициентами.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. и тех. наук, №3,1961 г.,стр.39-46.
Краевая задача с нелинейным условием сопряжения на линиях разрыва коэффициентов.- ДАН Азерб.ССР, т.XVIII, №6,1992 г.
О смешанной задаче для гиперболических и параболических уравнений с разрывными коэффициентами.- Доклад на Всесоюз. Симпозиуме «Некоторые вопросы теории интегральных уравнений». г., Душанбе,1964 г.
Об одной задаче для вырождающихся уравнений с разрывными коэффициентами.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. и тех. наук, №6,1966 г.,стр.36-43.
О гиперболических уравнениях с разрывными коэффициентами вырождающихся на начальной плоскости.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. наук, №3,1961 г.,стр.11-16.
Асимптотика по малому параметру периодических решений вырождающихся гиперболических уравнений.-«Ученые записки» МВ и ССО Азерб.ССР, сер.физ.-матнаук, №5,1975 г.,стр.68-72.
Класс единственности решений краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений.- Международная конф. по диф. уравнениям и мат. физике посвященной 75-летию акад.И.Г.Петровски, Москва,1977.
Энергетические оценки решения краевой задачи в для вязкостационарный теории упругости.- «Краевые задачи для дифференциальных уравнений с частными производными» Изд-во АГУ им.Кирова, г.Баку,1981 г.стр.71-81.
О единственности решения первой краевой задачи в неограниченной области для одного интегро-дифференциального уравнения.- ДАН Азерб.ССР, т.XXXVIII, №10,1982 г.
Свойства функционалов, зависящих от решения краевых задач для псевдо-параболических уравнений.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. и тех. наук, №6,1984 г.,стр.30-35.
Поведение решений гиперболических и псевдо-параболических уравнений с разрывными коэффициентами при больших значениях времени.- Сб.диф. уравн. с частными производ. и их приложения,1989 г.
Обратная задача для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Вестник Бак.Гос.Ун-та. Серия физ.-мат.наук, №2, 2008,стр.16-18.
Одна обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми задачами. Международный Российско-Азербайджанский симпозиум «Уравнения смеш.типа и родств.проблемы анализа и информат.» Мат.Эльбрус 12-17 мая,2008г,ст.119-120
Одна нелокальная обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка. Gəncə Dövlət Un-ti Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədris sahəsində olan probl. Beynəlxalq konf.Konfransın mater.,Gəncə,2008, səh.37-41.
Обратная задача для уравнения колебаний стержня с несамосопряженными краевыми условиями. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Бакинского Государственного Университета, Естественные науки стр.63, Баку, 2009.
Одна нелокальная обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми задачами. Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана, стр.244, Баку, 2009.
Исследование классического решения одной обратной краевой задачи для псевдопараболичечского уравнения третьего порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана, стр.243, Баку, 2009.
Непрерывная зависимость от некоторых данных задачи классического решения обратной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.80.
Обратная задача для гиперболического уравнения второго порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş «Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri» adlı Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2010, səh.284.
Обратная задача для псевдопараболического уравнения третьего порядка с нелокальными краевыми условиями. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.84.

Fikirler:
Kitabxana »
Fikrət Hüseynli
Mirzə Allahverdiyev
Uzunlar monastırı
Qəmbər Namazov - Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı
Məhəmməd İmanlı - Tədris-metodik işləri
Buludxan Xəlilov
Firuz Kazımoğlu
Avan bazilikası Memarlıq xüsusiyyətləri
Elman İsgəndər
Mirzə Allahverdiyev - Elmi fəliyyəti
Baş Sehife
MobTop.az