edit.az
Forum - En Maraqlı Mövzular ve Fikirler
    

Azərbaycan kapitalizm dövründə

Yerleşdirdi: Feriska(07.01.2015 / 15:21)
Oxunmuş: 1690 | | Like: 0

1801-ci il – 12 sentyabr Şərqi Gürcüstanın, Qazax və Şəmsədilini Rusiyaya birləşdirilməsi
1802-1870-ci illər Mirzə Kazım bəy
1802-ci il 26 dekabr – Georgiyevsk anlaşması
1803-cü il 29 mart – Rus qoşunlarının Car-Balakəni tutması
1804-cü il 3 yanvar – Gəncənın rus qoşunları tərəfindən işğalı
1804-cü ilin əvvəli – Rus qoşunlarının Zaqatala yaxınlığında məğlubiyyəti
1804-1813-cü illər – Rusiya-İran müharibəsi
1805-ci il 14 may – Qarabağ xanlığının Rusiyaya ilhaq edilməsi haqqında Kürəkçay müqaviləsinin imzalanması
1805-ci il 21 may – Şəki xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında müqavilənin imzalanması
1805-ci il 25 (27) dekabr – Şirvan xanlığının Rusiyaya qatılması
1806-cı il 8 fevral – General Sisyanovun Bakı ətrafında öldürülməsi
1806-cı il – Qarabağ xanı İbrahim xanın ailəsi ilə birlikdə öldürülməsi
1806-cı il – Şəki xanlığında rus işğalına qarşı üsyan
1806-cı il 22 iyun – Dərbəndin işğalı
1806-cı il oktyabr – Bakı və Quba xanlığının işğalı
1806-cı il 3 oktyabr – Bakı xanlığının ləğv edilib Bakı dairəsinin yaradılması
1806-1812-ci illər – Rusiya-Türkiyə savaşı
1807-ci ilin sonu – Şəkidə çar idarə üsulunun bərqərar olması
1809-1894-cü illər – Mir Mehdi Xəzani
1810-cu il – Əsgəran danışıqları
1810-cu il – Quba xanlığının ləğv edilib Quba əyalətinin yaradılması
1810-1811-ci illər – Quzey Azərbaycanda çar ordusuna qarşı çıxışlar
1812-ci il 16 may – Rusiya və Türkiyə arasında Buxarest barışıq müqaviləsi
1812-1873-cü illər – Əbülqasim Nəbati
1812-1878-ci illər – Mirzə Fətəli Axundov
1813-cü il 1 yanvar – Lənkəran qalasının Rus qoşunları tərəfindən alınması
1813-cü il 12 oktyabr – Gülüstan sülh müqaviləsi
1818-ci il 31 mart – Qazax, Şəmsədil və Borçalıda ağa və kəndlilər arasında münasibətləri
nizamlayan "Əsasnamə"nin qəbul olunması
1819-cu il – Şəki xanlığının, Qazax və Şəmsədil sultanlıqlarının ləğv edilməsi
1819-1820-ci illər – Şəmsədildə rus ağalığına qarşı üsyan
1820-ci il – Şirvan xanlığının ləğv edilməsi
1821-ci il – Transqafqazda "İmtiyazlı gömrük" adlanan ticarət qanununun qəbul edilməsi
1822-ci il – Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi
1824-cü il – Quba bəylərinin torpaq hüquqlarını nizamlayan "Əsasnamə"nin qəbul olunması
1825-1879-cu illər – Mirzə Qədim İrəvani
1826-cı il – Talış xanlığının ləğv edilməsi
1826-1828-ci illər – II Rusiya-İran müharibəsi
1826-cı il – Quzey Azərbaycanda "ümummüsəlman üsyanı"
1826-cı ilin sentyabrı – Şəmkir və Gəncə yaxınlığında rus ordusunun qələbəsi
1827-ci il yanvar – Rus qoşunlarının Əhəri işğal etməsi
1827-ci il 20 aprel – Xudafərin körpüsünün rus qoşunları tərəfindən tutulması
1827-ci il 26 iyun – Naxçıvanın ruslar tərəfindən tutulması
1827-ci il 1 oktyabr – İrəvanın ruslar tərəfindən işğalı
1827-ci il 13 oktyabr – Rusların Təbrizi işğal etməsi
1827-ci il – Şəkidə ilk ipək emalı fabrikinin təsis olunması
1828-ci il 28 yanvar – Urmiyanın işğalı
1828-ci il 8 fevral – Ərdəbilin işğalı
1828-ci il fevral – Şeyx Səfi məqbərəsindən 166 dəyərli əlyazmanın Sankt-Peterburqa aparəlması
1828-ci il 10 fevral – Türkmənçay müqaviləsi
1828-ci ilin apreli – Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin kəskinləşməsi
1828-1830-cu illər – İran və Türkiyə ermənilərinin Qafqaza köçməsinin mütəşəkkil xarakter alması
1829-cu il – Ədirnədə Rusiya-Türkiyə müqaviləsinin imzalanması
1829-1897-ci illər – Hacı Mehdi Şükuri
1830-cu il – Car-Balakən üsyanı
1837-ci il – Quba üsyanı
1837-1907-ci illər – Mirzə Əli xan Ləli
1838-ci il – Şəki üsyanı
1838-1910-cu illər – Əfhədi Marağayi
1840-cı il – Komendant üsul-idarəsinin ləğvi
1840-cı il – İnzibati və aqrar islahatlar
1842-1907-ci illər – Həsən bəy Zərdabi
1846-cı il 6 dekabr – Bəylərin hüquqları haqqında fərman
1848-1852-ci illər – Babilər hərəkatı
1850-ci il – Zəncanda babilər üsyanı
XIX əsr. 2-ci yarısı – Kapitalizmin yaranması və inkişafı
XIX əsr. 2-ci yarısı – Kapitalist sənayesinin inkişafı
XIX əsr. 2-ci yarısı – Burjua və fəhlə sinifinin meydana çıxması
1854-1926-cı illər – Nəcəf bəy Vəzirov
1861-1943-cü illər – Cabbar Qaryağdı
1862-1911-ci illər – Mirzə Ələkbər Sabir
1864-1940-cı illər – Əli bəy Hüseynzadə
1865-1934-cü illər – Əlimərdan bəy Topçubaşov
1866-1932-ci illər – Cəlil Məmmədquluzadə
1866-1937-ci illər – Sultanməcid Qənizadə
1868-1939-cu illər – Əhməd bəy Ağaoğlu
1870-ci ildən başlayaraq – Fəhlə hərəkatı
1870-ci il – Kəndli və inzibati islahatlar
1870-1925-ci illər – Nəriman Nərimanov
1870-1933-cü illər – Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
1871-ci il – Buruq üsulu ilə neft quyusunun qazılması
1872-ci il – Neft sənayesində iltizam sisteminin ləğvi
1872-1950-ci illər – Məhəmməd Səid Ordubadi
1873-cü il 22 mart – "Hacı Qara" komediyasının ilk tamaşası
1873-1934-cü illər – Mirzə Əli Möcüz Şəbistəri
1875-ci il – Təbriz dövlət məktəbinin (Təbriz Darülfünunun) açılması
1875-ci il 22 iyun – "Əkinçi" qəzetinin nəşrinin başlanması
1875-1939-cu illər – Süleyman Sani Axundov
1876-cı il – Qori seminariyasının açılması
1879-cu il – Qori seminariyasının Azərbaycan bölməsi
1879-cu il – "Ziya" qəzetinin çıxması
1897-1936-cı illər – İbrahim bəy Musabəyov
1880-cı il – İlk telefon rabitəsinin yaranması
1880-1890-cı illər – "Kaspi", "Bakinskiye izvestiya" və "Baku" qəzetləri (rus dilində)
1880-1891-ci illər – "Kəşkül" qəzeti
1880-1919-cu illər – Əliqulu Qəmküsar
1880-1943-cü illər – Əzim Əzimzadə
1882-1946-cı illər – Əli Nəzmi
1883-cü il – Qafqazda dəmir yolunun açılması
1884-1950-ci illər – Zülfüqar Hacıbəyov
1884-1955-ci illər – Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
1885-1937-ci illər – Müslüm Maqomayev
1885-1948-ci illər – Üzeyir Hacıbəyov
1887-1943-cü illər – Yusif Vəzir Çəmənzəminli
1888-1909-cu illər – Səid Səlmasi
XIX əsr. son rübü – Qaçaq hərəkatı
1894-cü il – Bakıda ilk kitabxananın açılması
1895-ci il – İlk mütəşəkkil tətil
1896-cı il – Qaçaq Nəbinin öldürülməsi
1898-1922-ci illər – Bəhruz Kəngərli
1899-cu il – Bakıda 6 sosial-demokrat hərəkatının genişlənməsi
1900-cu il – Bakı-Vladiqafqaz dəmir yolunun işə düşməsi

Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
Azərbaycan ibtidai-icma quruluşu dövründə
Azərbaycan feodalizm dövründə
Azərbaycan ilkin feodalizm dövründə
Azərbaycan quldarlıq dövründə
Azərbaycan tarixinin xronologiyası
Baş Sehife
MobTop.az