edit.az
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    

меним герибе талехимин сергузештлери,2.

Yerleşdirdi: Akhundoff(19.11.2013 / 03:08)
Oxunmuş: 680 | | Like: 0

Бели бу сирри урейимде гелбимин лап деринликлеринде сахламаг истейирдим,ама не етсинки меним бедбехт талехим меним кедеримле дост олацаг
Ахы не гунах етдим,я ребб я худа ахы менде севмейе борцлу идим,ахы менде севги дады дуймаг арзусу дилемишдим.
Бир зама хеятда умудле бахдым,инди исе ацы нифретле бахырам,инди исе данышацагам:.
Дуз ай ярым еввел бир гызы севдим,бу илк севгим иди..и артыг нишанлыйыг,ама о исе болницада цан верир,я ребб нийе ахы?нийе? нийе?инанын яза яза гозлеримден яш ахыр, даха олурем,хеким она 1 ай вахт вериб..ахы ниййет етдик,ахы гелинлик палтарыда сечдик,и мене хемише дейирди истейирем тоюм =Романтик=олсун.Дейирдим езизим,сене гурбан олацаг,менде романтиканы севирем.
Ама бахын,горун неце ацылар яшайырам,горун нелер чекирем,дейесен ценаб езраил билмир севги недир,и фелек биз сайдыгымызы саймыр..даха яза билмирем.
Ону болницадан чыхартмаг истейирик,дейир йох,демели олурем онун учун чыхарырсыз,Артыг сачыда токулуб,хер ан сачымы истейирем дейир..
Бу не езабдыр,анд ичирем ярадана илк дефедир беле севги горурем,ялныз килиплерде,ревайетлерде гормушдум,ама хеятда хеятымда олду...аллахым щефа вер,гурбан олум.. я реббим
Разыям омур бою хесте олсун,ятагында олсун ама менимле олсун,и даима гуллугунда озум даяным,ама хеятдан кочмесин,мени тек бурахмасын...язаммырам артыг..

Fikirler:
Kitabxana »
Seni Hele De Sevirem
Umutsuz Aşk
Elvida
Ushuyen agac. . .
SUS...!
Sevgi Yolu
Qaytarmaq Olsaydı
Sevgisiz Gözel!
Yaxşı bəs, onda onda sevgi nədir?!
Xeyanetin agibeti...
Baş Sehife
MobTop.az