edit.az
Foto Albom - Sizden Gelen-Paylaşılan Şekiller
    

Dərinin kosmetik salonda təmizlənmə üsulları

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(24.12.2012 / 18:42)
Oxunmuş: 10585 | | Like: 0

Dərinin yumşaq və elastik qalması üçün dəridəki piy vəzilərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Onlar tərəfindən hazırlanan piy maddəsi üzün dərisi boyu bərabər yayılaraq özünəməxsus qoruyucu təbəqə əmələ gətirir. Ancaq bəzi səbəblərdən (hormonal, maddələr mübadiləsinin yaşa uyğun dəyişiklikləri, dərinin özünün bəzi xüsusiyyətləri, dəriyə düzgün qulluq edilməməsi və s.) dəridəki vəzilər tərəfindən piyin ifraz edilməsi artaraq dəridə məsamələrin tutulmasına da səbəb ola bilər. Havanın təsiri altında piy tıxacı yaraşıqsız qara nöqtənin – kamedonun, bəzi hallarda isə dəri altından qalxan ağ nöqtənin – ağ civzənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Tutulmuş məsaməyə bakteriyalar daxil olduqda, həmin sahədə iltihablaşma prosesi başlayaraq irinli sızanaqların yaranmasına səbəb olur (bu barədə 43-cü səhifədə oxuya bilərsiniz). Dəridə iltihabi proseslərin profilaktikası məqsədi ilə onu kamedon və ağ civzələrdən təmizləmək lazımdır. Bu problemləri həll etmək üçün kosmetik salonlarda aparılan xüsusi dəri təmizlənmə üsullarından istifadə etmək olar.

Kosmetoloqların rəyinə görə dərinin kosmetik salonda təmizlənməsi bir çox qadınların hesab etdiyi kimi, heç də əlavə “israfçılıq” deyil, dərinin sağlam və təravətli saxlanması üçün vacib hesab edilən zərurətdir. Bu prosedura zamanı dəridə olan iltihabi elementlərin (kamedon, ağ civzələr) təmizlənməsindən savayı, dərinin qan dövranı və mübadilə prosesləri xeyli yaxşılaşır, tər və piy vəzilərinin fəaliyyəti normallaşır. Yaxşı təmizlənmiş dəri nəmliyi, oksigeni daha asanlıqla mənimsəyir. Bu təmizlənmədən sonra dəriyə çəkilən maska və kremlər dərinin təmizlənməsindən əvvəl istifadə olunduqlarından daha yaxşı effekt verir. (Təmizlənmədən əvvəl dəridəki məsamələr tutulmuş olunduğu üçün maskalarda və kremlərdə olan faydalı maddələr dəriyə daxil ola bilmir).

Dərinin təmiz olması yaxşı makiyajın əsasıdır. Tonal krem və pudralar təmizlənmiş dəri üzərinə daha təbii və bərabər surətdə çəkilir.
Beləliklə, dərinin kosmetik salon təmizlənməsi – üz dərisinin müxtəlif çirklərdən, xeyirli maddələrin dəriyə daxil olmasına mane olan ölmüş dəri hüceyrələrdən və piy tıxaclarından təmizlənməsindən ibarətdir. Kosmetik salonda aparılan bu prosedura istənilən dəri tipi (hətta quru) üçün vacib hesab edilir. Yadda saxlayın ki, bu proseduraların aparılmasına yaş həddi də, demək olar, yoxdur. Dərinin kosmetik salon təmizlənməsi yağlı dərilər üçün ay ərzində iki dəfə, normal və qarışıq tipli dərilər üçün ayda bir dəfə, quru dərilər üçün isə 2-3 ayda bir dəfə olmaqla aparılmalıdır. Təmizlənməsinin tezliyi hər bir fərdi halda kosmetoloq tərəfindən təyin edilir.

Üz dərisinin təmizlənməsinə olan kosmetik əks göstərişlər aşağıdakılardır: çoxlu sayda irinli sızanaqlar; dərinin müxtəlif irinli xəstəlikləri (frunkullar); ekzema; herpes və s.

Üz dərisinin salon təmizlənməsinin bir neçə təmizlənmə üsulları vardır. Dərinin təmizlənməsi üsulu dərinin vəziyyətindən asılı olaraq həkim-kosmetoloq tərəfindən seçilir. Dərinin salon təmizlənməsinin daha çox istifadə edilən bir neçə üsulunu nəzərdən keçirək.
Dərinin əllə (manual) təmizlənməsi
Bu, dərinin təmizlənməsində ən çox istifadə edilən çox sadə bir üsuldur. Bu zaman dərinin təmizlənməsi heç bir kosmetik aparatdan istifadə etməyərək yalnız əllərlə aparılır. Ona görə bu üsul daha travmatik və nisbətən ağrılı olur. Ancaq çoxlu sayda qüsurları olan (qara və ağ civzələr) problemli və yağlı dərilər üçün məhz bu üsul daha effektli hesab olunur. Üz dərisi zərif, nazik və çox quru olan hallarda isə kosmetoloqlar əllə təmizlən-mədən istifadə edilməsini məsləhət görmürlər. Həkim-kosmetoloq dəri-sində çoxlu sayda irinli civzələri olan-ların dərisini də əllə təmizləməkdən imtina edərək, müştərisini əvvəl hökmən dəri həkiminə göndərir.
Dərinin əllə təmizlənməsi ilkin olaraq buxar vannası, ilıq kompreslər, parafin maskalar, həmçinin xüsusi qızdırıcı gellərdən istifadə edilməsi ilə başlanır. Bundan sonra kosmetoloq diqqətlə bütün çirk ilə tutulan məsamələri təmizləyir, hər bir kamedon (qara civzə) və miliumların (ağ civzə) daxilindəki möhtəviyyatı çıxardır.
Dərinin əllə təmizlənməsi başa çatdırıldıqdan sonra üzün dərisinə, onun vəziyyətindən asılı olaraq fərdi şəkildə seçilən maskalar sürtülür.
Braşinq və ya brosaj
Brosaj – aparata taxılaraq müxtəlif sürətlə fırlanan kiçik şotkalardan istifadə etməklə dərinin təmizlənmə üsuludur. Braşinq proseduranı yüngül pilinq effekti verir. Dəri hamar və parlaq şəkil alır, onun elastikliyi artır. Lakin bu prosedura zamanı dəri yalnız səthi olaraq təmizlənir və onun nəticəsi daha qısa bir müddət ərzində saxlanılır. Bu təmizləmə üsulu həmçinin, dərində yerləşən kamedon və miliumların təmizlənməsinə də imkan vermir. Buna görə də məsamələri xeyli dərəcədə çirklən-miş dərilər üçün bu üsuldan istifadə edilmir.
Dərinin ultrasəslə təmizlənməsi (ultrasəslə pilinq)
Dərinin ultrasəslə təmizlənməsi – ultraqısa dalğalarla təsir etməklə dərinin qeyri-travmatik təmizlənməsi üsuludur. Dəri tonik və ya xüsusi gel ilə işləndikdən sonra xüsusi kosmetik aparat olan dalğa generatorunun təsirinə məruz qalır. Bu prosedura nəticəsində dəridəki məsamələr açıldıqdan sonra, onların daxilindən dəri səthinə qalxan çirklər xaric olunur. Ultrasəs təmizlənməsi həmçinin, dərini də hamarlaşdıraraq dəridəki qırış və çapıqların daha az nəzərə çarpmasına səbəb olur, dəridəki məsamələri daraldır, piy vəzilərindən piy ifraz edilməsini tənzimləyir. Ultrasəslə təmizləmə təravətini itirməyə başlamış dərinin cavanlığını qoruyub saxlamaq üçün ideal üsul hesab edilir.
Ancaq bir daha yadda saxlamaq lazımdır ki, dərinin ultrasəslə təmizlənməsi çox çirklənmiş dərilərin kifayət qədər təmizlənməsinin öhdəsindən gələ bilməz. Bu halda həkim-kosmetoloq dərinin əlavə olaraq əllə təmizlənməsini də məsləhət görə bilər. Aşağıdakı hallarda dərinin ultrasəslə təmizlənməsi əks göstəriş hesab edilir: hamiləlik, bir sıra dəri xəstəlikləri (vitiliqo, dərinin xoşxassəli törəmələri və s.).
Dərinin vakuumla təmizlənməsi (vakuum pilinqi)
Əllə təmizləmənin əsas rəqibi hal-hazırda tətbiq edilən vakuumla təmizləmə hesab edilir. Onun əllə təmizləmədən əsas fərqi, dərinin bilavasitə əllərlə deyil, kiçik tozsorana bənzəyən vakuum aparatı ilə təmizlənməsindən ibarətdir. Həkim-kosmetoloq aparatın sorucu borucuğunu üz dərisinin üzəri ilə sürüşdürərək kamedon və milumlarının daxilindəki möhtəviyyatı sorur. Dərinin vakuumla bu cür təmizlənməsi qeyri-travmatik olmaqla yanaşı, həm də, demək olar, ağrısız keçir. Lakin bir çox hallarda vakuum aparatının gücü dəridəki bəzi çətin sahələrin tam şəkildə təmizlənməsinə kifayət etmir. Bu halda vakuum təmizlənməsindən sonra həmin sahələr təkrar olaraq əllə təmizlənir. Vakuum təmizlənməsi epidermisin üst səthinin yenilən-məsinə, dərinin qan dövranının yaxşılaşmasına da səbəb olur.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, dəri həddən artıq quru və həssas olduqda, həmçinin dəridə qırmızı sızanaqlar və üz dərisinin kuperozu (dəridəki damarların genişlənməsi) olduğu zaman vakuumla təmizlənmə üsulundan istifadə etmək olmaz!
Dərinin kimyəvi və lazerlə təmizlənməsi
Dərinin həm kimyəvi, həm də lazerlə təmizlən-məsi üsulları pilinq (ingilis dilində “to pill” – təmizləmək, qabığını soymaq sözündəndir) hesab olunur. Onlar dərinin nazik üst qatının və onunla yanaşı, ölmüş dəri hüceyrələri və artıq piy qalıqlarının xaric edilməsi məqsədini daşıyır. Bu təmizləmə üsulları artıq dərəcədə çirklənmiş dərilər üçün nəzərdə tutulmamışdır.
Dərinin lazerlə təmizlənməsi zamanı kosmetik lazer şüalarından istifadə olunur. Bu zaman sanki dərinin səthi ilə sürüşdürülən lazer şüaları onun üst qatını “yeyərək” eyni zamanda onun səthini də hamarlaşdırır.
Dərinin kimyəvi təmizlənməsi zamanı xüsusi “yeyici” (aşındırıcı) kimyəvi maddələr sanki dərinin üst nazik qatını əridirlər. Bu proseduranın sonunda isə dəriyə yumşaldıcı, sakitləşdirici maska sürtülür.
Dezinkrustasiya (qalvanoterapiya)
Dezinkrustasiya – üz dərisinin dərin təmizlənməsi üsuludur. Bu kosmetik proses, dəriyə daimi elektrik cərəyanı və xüsusi kimyəvi məhlullar vasitəsi ilə təsir etməklə aparılır. Dezinkrustasiyadan istifadə edilməsi dərinin təmizlənməsi ilə yanaşı, dərinin dartılması və onun üzərindəki kiçik qırışların hamarlanmasına da səbəb olur.
Dərinin tonuslaşdırılması (canlandırılması)
Dərinin tonuslaşdırılması – onun diqqətlə təmizlənməsindən sonra aparılır. Bu məqsədlə lasyon və ya tonikdən istifadə olunur. Bu vasitələrin təsiri nəticəsində dəridə aşağıdakı müsbət dəyişikliklər baş verir: dəri daha canlı və təravətli olur; dəri dezinfeksiya olunur; dəridəki məsamələr daralır; dəri yumşalır; dərinin turşu-qələvi balansı (pH-balans) normallaşır; dəridə olan iltihab keçib gedir və s.
Dərinin nəmləndirilməsi
Dərinin su balansının normal olması onun normal xarici görünüşünü təmin edir. Bu balans pozulduqda müəyyən müddət keçdikdən sonra dəridə aşağıdakı fəsadlar ola bilir: dəri öz möhkəmliyini və elastikliyini itirir; dəri qabıq verir; dəridə mikroçatlar əmələ gəlir və s. Bunların nəticəsində isə dəridə qırışlar əmələ gəlir.

Dəri aşağıdakı səbəblərə görə öz nəmliyini itirir: dəriyə düzgün qulluq edilməyəndə; günəş şüalarının və küləyin təsirindən; ətraf mühitin ekoloji çirklənməsindən və s. Yadda saxlamaq lazımdır ki, quru dəri öz nəmliyini daha asanlıqla itirir.
Dərinin nəmliyini daimi olaraq bərpa etmək tələb olunur. Bu məqsədlə nəmləndirici krem və maskalardan istifadə olunur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yaz və yay aylarında nəmləndirici vasitələr gündüz saatlarında, payız və qış aylarında isə axşam saatlarında istifadə olunmalıdır. Kremi çəkdikdən 20-30 dəqiqə sonra onun qalıqlarını mütləq yumşaq salfet ilə təmizləmək lazımdır. Nəmləndirici kremi makiyajdan qabaq özül (“baza”) kimi də istifadə etmək olar.
Nəmləndirici kremlərdən savayı, nəmləndirici maskalar da (həm satışda olanlar, həm də ev şəraitində hazırlanan) gözəl effekt verir. Dərisi quru olanlar üçün onlar daha vacib hesab edilir (kosmetik maskalar barədə gələn yazımızda oxuya bilərsiniz).

Fikirler:
Kitabxana »
Saçlarınızı yenidən kəşf edin
Azərbaycanda qadının nə sözü var, nə haqqı
Qadınlar harada səhv edir
Ilk goruş
Qızsan ucuz olma qədrini bil
Televizordan eşitdiyim faydalı məsləhətlər
Öskürək cayı
Qadınlar haqqında maraqlı faktlar
Gəlinlər, qayınananızla yola getmirsiz? Onda oxuyun!
Sachlarin qirilmasi ve kepeklenmesi haqqinda...
Baş Sehife
MobTop.az