edit.az
Pulsuz Yüklemeler Dünyası...
    

Səhər və axşam zikrləri

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(07.05.2013 / 20:17)
Oxunmuş: 3449 | | Like: 0

Səhər – sübh namazından sonra, günəş doğana qədər; axşam – əsr namazından sonra günəş batana qədər olan müddətdir:
(1)- ( الحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ )
«Əl-həmdu lilləhi vahdəhu, va-s-salətu va-s-sələmu alə mən lə nəbiyyə badəhu» (Həmd yalnız Bir olan Allaha məxsusdur, Özündən sonra peyğəmbər olmaya¬caq [Peyğəmbərimizə] xeyir-dua və salam olsun).*
* – Ənəs bin Malik (Allah ondan razı olsun!) Allahın Rəsuluna (s.a.v.) istinadən rəvayət etmişdir ki, sübh namazından günəş doğana qədər Allahı zikr edən bir topluluq, İsmayıl nəslindən dörd kişini azad etməkdən mənim üçün daha sevimlidir. Əsr namazından sonra günəş batana qədər Allahı zikr edən topluluq həmçinin».
( أَعُوذُ باللهِ مِنْ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )
. «Əuzu bi-l-lləhi minə-ş-şeytani-r-racim» (Lənət¬lənmiş şeytandan Allaha sığınıram). Ayətul-kursi (əl-Bəqərə, 255).
– Kim bu ayəni səhər oxuyarsa axşama qədər cindən qorunar. Kim axşam oxuyarsa səhərə qədər cindən qorunar.

(2)- dəfə İxlas, Fələq və Nas surə¬ləri oxunur.
– Kim bu surələri səhər və axşam 3 dəfə oxuyarsa hər şeydən qorunar.

(3)-( أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فيِ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فيِ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ . رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَسُوءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ )
«Asbahnə va asbahə-l-mulku lilləhi (axşam: Əmseynə va əmsə-l-mulku lilləhi) va-l-hamdu lilləhi, lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk, va ləhu-l-həmd, va huva alə kulli şeyin qadir, rabbi əsəlukə xeyrə mə fi həzə-l-yaum (axşam: həzihi-l-leyləti) va xeyra mə badəhu (axşam: badəhə) və əuzu bikə min şərri mə fi həzə-l-yaum (axşam: həzihi-l-leyləti) və şərri mə badəhu (axşam: badəhə), rabbi əuzu bikə minə-l-kəsəli va sui-l-kibəri, rabbi əuzu bikə min azəbin fi-n-nər va azəbin fi-l-qabr»
(Sabaha (axşama) çıxdıq, mülk də Allahın olaraq həmd də Allaha məxsusdur, Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur, təkdir və şəriksizdir, Mülk və Həmd onundur, təkcə O, hər şeyə qadirdir. Rəbbim Səndən bu günün (gecənin) və bu günün (gecənin) ardınca gələn şərdən Sənə sığınıram. Rəbbim! Tənbəl¬likdən, təkəbbür¬lüyün şərindən Sənə sığınıram, Rəbbim Cəhənnəm və qəbir əzabından Sənə sığınıram)

(4)-( اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ )
«Allahummə bikə asbahnə, va bikə əmseynə, va bikə nəhyə, va bikə nəmutu va ileykə-n-nuşur» (Allahım Sənin sayəndə səhərə çıxırıq və Sənin sayəndə axşama çıxırıq. Sənin sayəndə dirilir və Sənin sayəndə ölürük və tale Sənin əlindədir).
Axşam: «Allahummə bikə əmseynə, va bikə asbahnə, va bikə nəhyə, va bikə nəmutu va ileykə-l-masır» (Allahım! Sənin sayəndə axşama çıxırıq və sənin sayəndə səhərə çıxırıq. Sənin sayəndə ölürük və Qiyamət günü insanlar Sənin hüzuruna gəlmək üçün diriləcəklər)

(5)-( اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبيِ ، فَاغْفِرْ ليِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ )
«Allahummə əntə rabbi lə iləhə illə ənt, xaləqtəni və ənə abdukə, va ənə alə ahdikə va vadikə məstətatu, əuzu bikə min şərri mə sənatu, əbuu ləkə binimətikə aleyyə, va əbuu bizənbi fa-ğfirli fəinnəhu lə yəğfira-z-zunubə illə ənt» (Allahım! Sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Məni Sən yaratdın və mən Sənin qulunam. Sənə verdiyim vədi və əhdi bacar¬dıqca yerinə yetirəcəyəm. Sənin yaratdıqlarının şərindən Sənə sığınıram. Mənə verilən neməti Sənə qaytarıram və öz günahlarımı etiraf edirəm. Məni bağışla. Səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur).
– Kim bunu axşam desə və o gecə ölərsə Cənnətə girər. Kim Bunu səhər deyib həmin günü ölərsə Cənnətə girər.

(6) - ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ (امسيت) أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ )
. 4 dəfə:«Allahummə inni asbahtu (axşam: əmseytu) uşhi¬dukə va uşhidu hamələtə arşikə va mələikətikə va cəmia xalqikə, ənnəkə əntə-l-lahu lə iləhə illə ənt vahdəkə lə şərikə lək, va ənnə Muhammədən abdukə va rasulukə» (Səhərə (axşama) çıxırıq Allahım! Səni və ərşini daşı¬yanları, mələkləri və bütün yaratdıq¬larını şahid gəti¬rirəm ki, Sən Allahsan, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur, Təksən və Şərik¬sizsən, və Məhəmməd qulundur və rəsulundur).
– Kim bunu səhər və axşam 4 dəfə deyərsə Allah onu Cəhənnəmdən xilas edər.

(7)- (اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ (ما امسى) بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ )
.«Allahummə mə asbaha (axşam: əmsə) bi min nimətin au bi əhədin min xalqikə fəminkə vahdəkə lə şərikə ləkə, fələkə-l-həmdu və ləkə-ş-şukr» (Allahım! Mən və ya məxluqlarından biri nemət¬lərinlə səhərə (axşama) çıxdıq. O nemətlər ki, təkcə Sənə məxsusdur. Təksən və Şəriksizsən. Həmd və şükr Sənə məxsusdur)

(8)--( اللَّهُمَّ عَافِنيِ فيِ بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنيِ فيِ سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنيِ فيِ بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ )
3 dəfə:«Allahummə afini fi bədəni, Allahummə afini fi səmi, Allahummə afini fi basari, lə iləhə illə ənt. Allahummə inni əuzu bikə minə-l-kufri, va-l-faqri, va əuzu bikə min azabi-l-qabri, lə iləhə illə ənt» (Allahım! Bədə¬nimə, qulaqlarıma və gözlərimə sağlamlıq ver. Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Allahım! Küfrdən və yoxsulluqdan Sənə sığı¬nıram. Qəbrin əzabından Sənə sığınıram. Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur).

(9)-( حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )
7 dəfə:«Hasbiyə-l-lahu lə iləhə illə huva, aleyhi təvakkəltu va huva rabbu-l-arşı-l-azım» (Allahı mənim üçün kifayətdir. Ondan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Ona arxalandım. O, uca ərşin Rəbbidir).
– Kim səhər və axşam 7 dəfə bunu deyərsə, bütün dünya və axirət işlərində Allah onun üçün kifayətdir.

(10)-( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فيِ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فيِ دِينيِ، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَاليِ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيني، وَعَنْ شِمَاليِ، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتيِ )
«Allahummə inni əsəlukə afva va-l-afiyətə fi-d-dunyə va-l-əxirati, Allahummə inni əsəlukə-l-afva va-l-afiyətə fi dini va dunyəyə va əhli, va məli, Allahummə-stur aurati va min rauati, Allahummə-hfazni min beyni yədeyyə, va min xəlfi, va an yəmini, va an şiməli, va min fauqi, va əuzu bi azəmətikə ən uğtələ min təhti» (Allahım! Dünyada və axirətdə Səndən bağışlanma və sağlamlıq diləyirəm. Allahım! Dinim, dünyam, ailəm və malım haqda Səndən bağışlanma va sağlamlıq diləyi¬rəm. Allahım! Qüsurlarımızı gizlət və qorxduğum şeydən qoru. Allahım! Məni öndən, arxadan, sağdan, soldan və üstdən qoru. Ayağımın altını qazıyanların xəyanətindən Sənin əzəmətinə sığınıram)

(11)-( اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا ، أَوْ أَجُرَّهُ إِلىَ مُسْلِمٍ )
«Allahummə alimə-l-ğeybi va-ş-şəhadəti, fatıra-s-səməvati va-l-ardı, rabbə kulli şeyin va məlikəhu, əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əuzu bikə min şərri nəfsi, va min şərri-ş-şeytani va şirkihi, va ən əqtərifə alə nəfsi suan, au acurrahu ilə muslimin» (Gizlini və aşkarı Bilən, səmaları va yeri Yaradan Allahım! Hər şeyin Rəbbi və Sahibi! Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud olmadığını şəhadət edirəm. Nəfsimin şərindən Sənə sığınıram. Şeytandan və onun şirk-şərindən, nəfsimə və ya bir müsəlmana pislik etməkdən Sənə sığınıram).

(12)- -(بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فيِ اْلأَرْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )
3 dəfə: «Bismi-l-ləhi-l-ləzi lə yədurru məa ismihi şeyun fi-l-ardı va lə fi-s-səməi va huva-s-səmiu-l-alim» (Adı dilə gətirilərkən yerdə və səmalarda heç bir şeyin zərər verə bilməyəcəyi Allahın adı ilə! O, Eşidən və Biləndir)
– Bunu səhər və axşam 3 dəfə söyləyənə heç bir şey zərər verməz

(13)-3 dəfə:
( رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِاْلإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا )
«Radıtu bi-l-ləhi rabbən, va bi-l-isləmi dinən, va bi¬muhəmmədin (s.a.v.) nəbiyyən» (Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq islamdan, pey¬ğəmbər olaraq Məhəmməddən (s.a.v.) razı qaldım).
– Bunu səhər və axşam 3 dəfə söyləyəni razı etməsi qiyamət günü Allah üzərinə haqq olur.

(14)- ( يَا حَيُّ ، يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، أَصْلِحْ ليِ شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ )
«Yə hayyu, yə qayyum, birahmətikə əstəğısu aslih li şəni kulləhu va lə təkilni ilə nəfsi tarfətə aynin» (Ey Daimi və Əbədi olan, ey hər şeyin Hamisi! Rəh¬mətinlə yardım diləyirəm. Bütün işlərimi sahmana sal bir göz qırpımı belə məni öz ixtiyarıma buraxma).

(15)- Səhər:
( أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ : فَتْحَهُ ، وَنَصْرَهُ ، وَنُورَهُ ، وَبَرَكَتَهُ ، وَهُدَاهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ )
«Asbahna va asbaha-l-mulku lilləhi rabbi-l-aləmin, Allahummə inni əsəlukə xeyra həzə-l-yaum: fəthahu, va nəsrahu va nurahu, va bərakətəhu, va hudahu, va əuzu bikə min şərri mə fihi va şərri mə badəhu» (Səhərə çıxdıq və mülk də aləmlərin rəbbi Allaha məxsus olaraq səhərə çıxdı. Alla¬hım! Səndən bu günün xeyrini: fəthini, zəfərini, nurunu, bərəkətini, hidayətini diləyirəm və indiki və sonrakı şərindən Sənə sığınıram)

Axşam:
( أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ : فَتْحَهَا، وَنَصْرَهَا ، وَنُورَهَا ، وَبَرَكَتَهَا ، وَهُدَاهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا )
«Əmseynə va əmsə-l-mulku lilləhi rabbi-l-aləmin, Allahummə inni əsəlukə xeyra həzihi-l-leyləti: fəthahə, va nəsrahə va nurahə, va bərakə¬təhə, va hudahə, va əuzu bikə min şərri mə fihə va şərri mə badəhə» (Axşama çıxdıq və mülk də aləmlərin rəbbi Allaha məx¬sus olaraq axşama çıxdı. Allahım! Səndən bu gecənin xeyrini: fət¬hini, zəfərini, nurunu, bərəkətini, hidayətini diləyirəm və indiki və sonrakı şərindən Sənə sığınıram).

(16)--( أَصْبَحْنَا (أمْسَيْنَا) عَلَى فِطْرَةِ اللإسلامِ وعَلَى كَلِمَةِ الإخْلاَصِ وعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إبْراهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِمَاً ومَا كَنَا مِنَ المُشْركِينَ )
«Asbahnə (axşam: əmseynə) alə fitrati-l-isləm va alə kəliməti-l-ixlas, va alə dini nəbiyyinə muhammədin (s.a.v.), alə milləti əbinə ibrahim, hənifən muslimən va mə kənə minə-l-muşri¬kin» (İslam təbiətilə, İxlas kəlməsilə və Peyğəmbərimiz (s.a.v.) dini ilə olaraq, müşriklərdən olmayan, müsəlman va hənif olan ulu atamız İbra¬himin milləti olaraq səhərə (axşama) çıxdıq)

(17)- (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ )
100 dəfə: «Subhanə-l-lahi va bihəmdihi»
(Allah nöqsansız və pakdır, və həmd Ona məxsusdur).
– Səhər və axşam 100 dəfə söyləyən kimsə, başqa bir kimsə də o qədər və ya çox söyləsə, qiyamət günü bundan ən fəzilətli bir əməl olmaz.

( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )
10 dəfə (tənbəllik edirsə ən azı bir dəfə): «Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk, va ləhu-l-həmd, va huva alə kulli şeyin qadir»
(Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Təkdir və şəriki yoxdur, mülk və həmd Onundur və O, hər şeyə qadirdir).

(18)- -(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )
100 dəfə:«Lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhu-l-mulk, va ləhu-l-həmd, va huva alə kulli şeyin qadir» (Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Təkdir və şəriki yoxdur, mülk və həmd Onundur və O, hər şeyə qadirdir).
– Bunu gündə 100 dəfə deyən on kölə azad etmiş kimi savab qazanır. Ona 100 savab yazılır və onun 100 günahı silinir. Axşama qədər o gün şeytandan qorunur. Bundan daha çox fəzilətli əməl heç kəs edə bilməz.

(19)--(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ )
Səhərlər 3 dəfə: «Subhanə-l-lahi va bihəmdihi adədə xalqihi, va rıda nəfsihi, va zinətə arşihi va midədə kəlimətihi» (Nöqsansız, pak Olan Allahdır və həmd Ona məxsusdur: yarat¬dıqlarının sayı, hər kəs razı olacağı, Ərşinin köləlikləri, kəlmələri çoxluğu qədər).

( اللهم إنِّي أَسْألُكَ عِلْماً نَافِعاً ورِزقاً طَيِّباً وعَمَلاً مُتَقَبَّلاً )
Səhərlər: «Allahummə inni əsəlukə ilmən nəfian va rızqan tayyibən, va amələn mutəqabbələn» (Allahım! Səndən faydalı elmi, ruzini və qəbul olunacaq əməli diləyirəm).

( أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إلَيْهِ )
Gündə 100 dəfə: «Əstəğfiru-l-lahə va ətubu ileyhi» (Allahdan günahlarımın bağışlanmasını diləyirəm və Ona tövbə edirəm).

(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ )
Axşam 3 dəfə: «Əuzu bikəliməti-l-ləhi-t-təmməti min şərri mə xaləq» (Yaratdıqlarının şərrindən Allahın kamil kəlmələrinə sığı¬nıram).
– Bu duanı kim axşam üç dəfə söyləsə, heç bir həşərat ona zərər verməz.

( أَللهمَّ صَلِّى وسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ )
10 dəfə səhər və axşam: «Allahummə salli va səllim alə nəbiyyinə muhamməd» (Peyğəmbərimiz Məhəmmədə Allahın salamı və xeyir-duası olsun!).*
* – Peyğəmbər (s.ə.v) demişdir: «Kim mənə səhər və axşam salavat gətirərsə, qiyamət günü onun üçün şəfaətçi olaram».

Fikirler:
Kitabxana »
Vitr namazında salamdan sonra edilən dua
Məclisdə nə deyilir
Səfərə çıxarkən edilən dua
Can verənə nəyi təlqin etmək lazımdır
Məclis kəffarəsi (Kəffarə – günahın yuyulması) duası
Evdə qalanın səfərə çıxana etdiyi dua
"Sübhənəllah, vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər.
Bədənində ağrı hiss edən nə deməli
Təəccüb edərkən, yaxud sevindirici hadisə baş verərkən nə deyilməlidir
Ələvi Misri duası
Baş Sehife
MobTop.az