edit.az
Etiraflar - Sizin En Maraqlı Etiraflarınız
    

DƏCCALDAN XILAS OLMANIN YOLU

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(04.05.2013 / 12:05)
Oxunmuş: 836 | | Like: 0

Möhkəm əqidəli və özünə tamamilə inanan müsəlman belə Dəccalın yanına gəlməkdən çəkinməlidir. Çünki necə olursa olsun, onun iman gücünü titrədə biləcək şübhələr meydana gələ bilər.
Səhih hədislərdə deyilir ki: "Kəhf surəsinin ilk on ayəsini bilən şəxs Dəccalın fitnəsindən məsumdur".

Əbu Davudun "Sünən" əsərində İmran bin Hüseyndən bu səhih istinadlı hədis verilir: "Peyğəmbər (sav) demişdir: "Dəccal barədə eşidən ondan uzaq olmalıdır. Vallahi, özünü mömin hesab edən adam belə onunla görüşəndə ona itaət edir, qəlbinə şübhə toxumları səpilir və ya onda şübhələr meydana gəlir".
(Camiul usul: 10/354; hədis: 7846, İbn Kəsir «Ən-Nihayə» 1/82)
Ona müqavimət göstərməyib onunla üz-üzə gəlməkdən qaçmaq da pis olmazdı. Adamların çoxu həmən vaxt belə edirlər. Müslimin "Səhih"ində Ummü Şüreykdən bu hədis verilir: Mən Peyğəmbərin (sav) bu sözləri dediyini eşitmişəm: "Adamlar Dəccaldan dağlara qaçırlar".
(Müslim "Səhih". "Fitnələr" kitabı. Dəccal barədə hədislər fəsli: 18/68; hədis: 2945)
Mömin adam onunla üzləşmək məcburiyyətində qalsa əməlində möhkəm olmalı, haqqı müdafiə etməli, mübahisə aparmağı bacarmalıdır. Hədisdə deyilir: "O zahir olanda mən sizinlə olsam, sizinlə birgə onunla mübahisə edəcəyik. Əgər o zahir olsa və mən sizinlə olmasam, onunla özünüz mübahisə edin. Mən olmayanda Allah hər bir müsəlmanın üzərində xəlifəmdir". Rəsulullah (sav) Dəccal barədə bizə verdiyi biliklə bizim gözlərimizi açmışdır. Dəccal gözlə görünən bir varlıqdır. O yeyir, içir. Allah isə dünyada gözlə görünməzdir. Allah yemək və içməkdən münəzzəhdir (uzaqdır). Dəccal əyri gözdür. Hədisdə deyildiyi kimi, “Dəccal, başının tükləri qısa, qaralmış və içi görünən, üzüm giləsinə bənzər gözü olan, zahirən Əbdul Uzza bin Qutna oxşayan bir gəncdir".
(Müslim "Səhih". "Fitnələr" kitabı. Dəccalın zikri fəsli 18/50-57, hədis: 2937)
Belə bir adamın Üluhiyyət və Rübubiyyət iddiaları, heç şübhəsiz, yalandır, iftiradır. Peyğəmbər (sav) bizə əmr etmişdir ki, Dəccalı görüb tanıyanda Kəhf surəsinin ilk ayələrini oxuyaq. (Yuxarıda göstərilən mənbəə). Əbu Umamənin hədisi: "Onun fitnələrindən biri də budur ki, cənnətə və oda malikdir. Cənnət oddur".
(İbn Macə, ət-Tirmizi və əl-Hakim. Səhih istinadlıdır. Səhihul Camii: 6/674, hədis: 7752)
Səhih hədislərdə deyilir ki: "Kəhf surəsinin ilk on ayəsini bilən şəxs Dəccalın fitnəsindən məsumdur".
(İbn Kəsir "Ən-Nihayə", 1/86)
Bəzi hədislərdə Kəhf surəsinin ilk ayələri deyildiyi halda, digərlərində Kəhf surəsinin son ayələri deyilir. Bəzən deyirlər: "Nə üçün Kəhf surəsinin ilk və ya son ayələri Dəccaldan insanı qoruyur?" Bəzi alimlərin cavabı belədir: "Çünki Allah bu surənin əvvəlində bildirir ki, o bu şəxsləri (yəni ayələri oxuyanları) onları həlak etmək istəyən ən böyük tağutdan qorumuşdur. Deməli, bu ayələri oxuyan şəxs nicat tapır".
Həmçinin deyirlər: "Bu surənin ilk ayələri möcüzəlidir, onlar oxucunun qəlbini elə möhkəmlədir ki, o Dəccalın fitnəsinə aldanmır. Dəccalın dedikləri onu heyrətə salmır, ona təsir etmir, onu maraqlandırmır".
Müsəlmanın Dəccalın əlindən xilas olması yollarından biri də onun Məkkə və ya Mədinəyə gəlməsidir. Çünki Dəccal bu şəhərlərə girə bilməz. Rəsulullah (sav) bizə əməli saleh mömin bir kişinin necə Dəccalla üz-üzə gəlməsi, danmaması barədə danışmışdır. Həmçinin yuxarıda gətirdiyimiz hədislər də onun malik olduğu cənnət və odun həqiqi mahiyyəti də göstərilmişdir.
Dəccaldan xilas olmaq üçün bəndə Allah təalaya pənah aparmalı, ondan və onun fitnəsindən himayə diləməlidir. Peyğəmbərə (sav) aid mətnlərdə müsəlmana Dəccalın fitnəsindən qorunmaq üçün Allahdan kömək diləmək əmr olunur. İmam əl-Buxarinin "Səhih"ində Aişəyə istinadən bu hədis verilir: "Mən Rəsulullahın (sav) namaz vaxtı Dəccalın fitnəsindən qorunmaq üçün Allaha sığındığını eşitmişəm".
(əl-Buxari. "Səhih", "Fitnələr" kitabı. Dəccalın zikri fəsli. «Fəth əl-Bari», 13/97, 7129 saylı hədis)
Peyğəmbər (sav) həmişə təşəhhüddən sonra Dəccalın fitnəsindən Allaha sığınardı: "Allahummə, mən cəhənnəm əzabından, qəbr əzabından, dirilik və ölmənin fitnəsindən və Məsih Dəccalın fitnəsindən qorunmaq üçün Sənə sığınıram".
(əl-Buxari. "Səhih", 13/97. Cənazələr kitabı. Müslim. "Səhih")

Fikirler:
Kitabxana »
Misvak tapmırık
Ey Nəfsim!
Qadın qohumlarla əl ilə görüşmək
DİN NƏSİHƏTDİR
Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – i sevməyin hökmü
Qadın məsləhəti ziyanlıdır ya faydalı?
Cadudan müalicə
Saqqala istehza etmək böyük günahdırmı?
Bir kəs hava limanında olarkən azan oxunur və o orucunu açır, sonra təyyarə havaya qalxandan sonra g
ÖLÜM VƏ AXİRƏTƏ İNAM
Baş Sehife
MobTop.az