edit.az
Foto Albom - Sizden Gelen-Paylaşılan Şekiller
    

Kulturoloji baxışlar

Yerleşdirdi: Aziza(08.12.2014 / 15:45)
Oxunmuş: 654 | | Like: 0

Mədəniyyətə kulturoloji konteksdə baxışlar aşağıdakı alimlərin olmuşdur.
H.Hesse – intellektual, mənəvi və estetik mədəniyyət, klassik mədəni irs və ziyalıların xüsusi yaradıcı rolunun prioritetlərinə əsaslanan, humanist mədəniyyətin səviyyəsi ilə müəyyən edilən sosial sərvətdir.
A.Toynbi- yaradıcı azlığın fəaliyyəti ilə şərtlənən lokal sivilizasiyaların rəngarəngliyində təzahür olunan , lakin insan təbiətinə xas olan şüur, iradə, xeyir və şəri fərqləndirmək qabiliyyəti və dindarlığın birliyinə malik sosial fenomendir.

K.Yaspers- insanın yaratdığı dil, mənşə və taleh ümumiliyi ilə bağlı olan dəyərlər, həyat formaları, institutlar , təsəvvürlər, etiqadlar dünyasıdır.

M.Haydeqqer – böhran hadisələrinə aparan texnogen sivilizasiyanın utilitar dəyərlərinin və kütləvi mədəniyyətin əksinə olaraq, insan, dil, yüksək incəsənət və mükəmməl təhsil dəyərlərinə əsaslanan əsil insan varlığıdır.

İ.Saburo – tarix və cəmiyyətlə eyniləşdirilən bir çox sosial institutlardan ibarət antropoloji birlikdir.

T.Parsons – mədəniyyətin bir hissəsi olan sosial sistemin antropoloji birliyidir.

H.Smelzer – ruhi dəyər, norma və davranış standartlarının aksioloji məcmuu.

M.Kim və s. sovet müəllifləri – ictimai şüurun üç : elmi-nəzəri, bədii-obrazlı və mənəvi , formasına uyğun üç əsas struktur elementinin - elmi, bədii, əxlaqi, mövcud olduğu “mənəvi həyat “.

V.Diltey – təbiət dünyasından fərqli, həyatın özü kimi tarixi mövcudluq vasitəsidir.

İ.Herder – insan sivilizasiyasının yaranmasına aparan , mədəniyyətlərin birliyi və varisliliyi ilə şərtlənəın sosial hadisə.

E.Orteqa-i-Qasset – mədəniyyətin xilaskarı rolunda çıxış edən kübar elitanın ruhi dəyər səviyyəsi ilə müəyyən olunan sosial sərvət.

Qusserl – yalnız əqli deyil, inam, iradə, istək, hisslər ,digər irrasional və görünməyən hadisələri də əhatə edən fenomen.

N.Danilevski – etno-milli faktora əsaslanan, xüsusiləşmiş “lokal-tarixi”Ⅶ tiplərin mövcudluğu ilə şərtlənən sosial hadisə.

K.Leontyev – dini faktor təsirinin üstünlüyünə əsaslanıb, mədəniyyətin qapalı inkişafı ilə səciyyələnən sosial sistemdir.

L.Qumilyov – coğrafi mühitin həlledici təsiri altında milli mədəniyyətlərin inkişafının təmin edilnəsi və deməli, etnogenezin biosfer və landşaft hadisəsindən ibarət olduğu sistem.

S.Lem – hər bir sivilizasiyada müxtəlif olan mədəniyyət koduna malik fenomen.

K.Levi-Stros – dil mədəniyyətinin əsasını və ağılın qeyri-şüuri strukturunu təşkil edən qeyri-iradi yaradıcılıq.

Fikirler:
Kitabxana »
Qədim dövrün kulturoloji fikir tarixi
Kulturologiya elmi və onun tarixi kökləri
İbtidai dövrün mədəniyyəti
Vasili Blajennı kilsəsi (Храм Василия Блаженного)
Azərbaycan mədəniyyəti XX əsrdə
Kulturologiyada müxtəlif elmi nəzəriyyələr və baxışlar
İbtidai cəmiyyət
Qədim Finikiya və Assuriya mədəniyyəti
Qədim Mesopotamiya mədəniyyəti
Qədim Midiya mədəniyyyəti
Baş Sehife
MobTop.az