Beyaz logo
Forum - En Maraqlı Mövzular ve Fikirler
    
Salam, Qonaq!


"QƏDR" SURƏSİNİN QISA TƏFSİRİ

1 2 3 Növbeti >>
Yerleşdirdi: [Ram](21.11.2012 / 15:20)
Oxunmuş: 6494 | | Like: 0

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.
1. Həqiqətən, biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik.
2. Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir?
3. Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir.
4. O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə hər bir işdən ötrü yerə enərlər.
5. O gecə dan yeri sökülənə kimi salamatlıqdır!


"Qədr" surəsi Quranın sayca 97-ci surəsidir. Əksər təfsirçilərin fikrincə, bu surə Məkkə şəhərində Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərə (s) nazil olmuşdur.
"Qədr" surəsini oxumağın savabı barədə bunu demək kifayətdir ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: "Hər kim bu surəni oxusa, ramazan ayında oruc tutmuş və əhya gecəsində oyaq qalıb ibadət etmiş şəxsin savabı qədər savab qazanar". İmam Mühəmməd Baqir (ə) isə belə buyurub: "Qədr" surəsini uca səslə oxuyan adam Allah yolunda qılınc çəkib cihad edən adam qədər savab qazanar. Bu surəni asta səslə oxuyana isə Allah yolunda qanına qəltan olmuş şəxsin savabı qədər savab yazılar".

1-ci ayə: "HƏQİQƏTƏN, BİZ ONU (QURANI)
QƏDR GECƏSİNDƏ NAZİL ETDİK"

"Qədr" surəsini oxuyan hər kəs təbii olaraq aşağıdakı sualla rastlaşa bilər: Məlumdur ki, Qurani-kərim Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərə (s) 23 il ərzində hissə-hissə göndərilmiş və peyğəmbərimizin dilindən camaata çatdırılmışdır. Belə isə, Quranın Qədr gecəsində endirilməsi barədə ayə və hədislər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Din alimləri bu suala belə cavab vermişlər: Quran Allah-təala tərəfindən iki dəfə endirilmişdir. Bir dəfə Allah Müqəddəs Kitabı bütün hadisələrin qabaqcadan qeyd edildiyi Lövhi-məhfuzdan yer səmasına (yaxud Peyğəmbərin qəlbinə) endirmişdir. Bu zaman Quran bütöv şəkildə, birdəfəlik nazil olmuşdur.
Həzrət Mühəmmədə (s) peyğəmbərlik verildikdən sonra isə Allah-təala öz məsləhəti əsasında Quran ayələrini hissə-hissə (23 il ərzində tədricən) Cəbrail adlı mələk vasitəsilə Ona çatdırmışdır.
Elə Quranın öz mətnində onun iki dəfə endirilməsinə işarələr vardır. Ayələrdə Quranın endirilməsindən danışılarkən, eyni kökdən olan, amma müxtəlif formalı iki söz işdədilir: "inzal" və "tənzil". Məsələn:
"İnna ənzəlnahu fi leylətil-Qədr" ("Biz onu Qədr gecəsində nazil etdik") ("Qədr", 1). "Və nəzzəlnahu tənzila" ("Və onu tənzillə endirdik") ("İsra", 106).
"Tənzilul-kitabi min-Allahil-əzizil-həkim" ("Kitabın (yəni Quranın) tənzillə endirilməsi izzətlə və hikmətli Allah tərəfindəndir") ("Zümər", 1).
Burada "inzal" - Quranın birdəfəlik endirilməsi, "tənzil" isə hissə-hissə göndərilməsi mənalarını verir.
Ən məşhur Quran mütəxəssislərindən sayılan mərhum Əllamə Süyuti "əl-İtqan" kitabında Peyğəmbərdən aşağıdakı hədisi rəvayət etmişdir: "Quran Qədr gecəsində yer səmasına birdəfəlik endirildi. Sonra Allah onu hissə-hissə, lazım bildiyi vaxtlarda öz peyğəmbərinə göndərdi".

2-ci ayə: "SƏN NƏ BİLİRSƏN Kİ, QƏDR GECƏSİ NƏDİR?"

Ramazan ayının hansı gecəsinin Qədr gecəsi olması dəqiq məlum deyil. Müxtəlif hədislərdə ramazanın birinci, 17-ci, 19-cu, 21-ci, 23-cü, 27-ci yaxud 29-cu gecəsinin Qədr gecəsi olduğu bildirilir. Təbəri öz təfsirində yazır: "Ramazan ayında bir gecə var ki, ona "Qədr gecəsi" deyirlər. Bu gecə mələklərin bayramıdır, onların hamısı yerə enir. Cəbrail, Mikail, İsrafil və xeyli başqa mələklər həmin yerə enirlər. Qədr gecəsi Ramazanın 19-cudan 27-ciyə kimi gecələrindən biridir".
"Minhəcüs-sadiqin" təfsirində (Fəthullah Kaşani) isə belə yazılıb: "Fikirlərin ən düzgünü budur ki, Qədr gecəsi ramazanın son on günlüyündədir. Həzrət Əli (ə) rəvayət etmişdir ki, Allahın Rəsulu ramazanın son on gecəsində ailə üzvlərini yuxudan oyadır, onlara deyirdi: "Qədr gecəsini bu on gecənin arasında axtarın".
Müstəhəbdir ki, müsəlmanlar ramazan ayının 19-cudan 27-ciyə kimi bütün tək (qeyri-cüt) gecələrində oyaq qalıb (əhya saxlayıb) ibadət etsinlər. Ən mötəbər hədislərdən məlum olur ki, ramazanın 19, 21 yaxud 23-cü gecələrindən birinin Qədr gecəsi olmasına çox ehtimal var. Hal-hazırda İslam aləmində bu üç gecə ərzində kütləvi ibadət mərasimləri keçirilir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Qədr gecəsinin dəqiq məlum olmamasının incə bir səbəbi vardır. Məşhur müsəlman alimi əllamə Bəğəvi bunu belə izah edirdi: "Allah Qədr gecəsini müsəlman ümmətindən gizli saxlamışdır ki, müsəlmanlar Ramazan ayının bütün gecələrində Qədr gecəsini görmək ümidi ilə ibadət etsinlər".
Hədislərdə deyildiyinə görə, İmam Cəfər Sadiq (ə) öz səhabələrindən birinə buyurmuşdu ki, Qədr gecəsi ramazanın iki gecəsindən (21 yaxud 23-cü) biridir. Səhabə israrla soruşmuşdu: "Əgər bu gecələrin hər ikisində ibadət etməyə imkanım olmasa, hansını seçim?". İmam yenə konkret cavab verməyib buyurdu: "Məgər ibadət məqsədi ilə ikicə gecə oyaq qalmaq çox çətindirmi?".
Beləliklə, "Qədr" surəsinin 2-ci ayəsində Allah-təala məlum bir həqiqəti bir daha insanlara xatırladır: "Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir?".
Əvvəla, insan Qədr gecəsinin hansı gecə olduğunu dəqiq bilmir. İkincisi, Qədr gecəsi elə əzəmətlidir ki, insan heç vaxt onun dəyərini lazımınca dərk edə və bu gecəyə məxsus ibadətləri layiqincə yerinə yetirə bilməz.
İslam mənbələrindən məlum

1 2 3 Növbeti >>
Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
Peyğəmbərin (s.) RAMAZAN xütbəsi
İslam müqəddəsləri Ramazan ayı və oruc haqqında
Qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar
İftar duaları
Oruc - dünya və axirət səadəti gətirən ilahi ziyafət
Ramazan - tozu yuyan bir yağış...
Merac
İslamın ilk illərində necə oruc tuturdular?
Ramazan ayında gündəlik ediləcək dualar
Dərk edənlər və etməyənlər üçün RAMAZAN
Baş Sehife
mobtop