Beyaz logo
Etiraflar - Sizin En Maraqlı Etiraflarınız
    
Salam, Qonaq!


Zülmet Geceler

1 2 3 ... 9 Növbeti >>
Yerleşdirdi: Akhundoff(19.11.2013 / 02:58)
Oxunmuş: 2831 | | Like: 0

zulmet geceler
Yer daşlıqdı deyə, pis qazılırdı. Yaxşı ki, bel təzəydi,onun da sapı işlənib-silmənməyibdi və o səbəbdən adamın əlini
incidirdi. Daşlı torpağı az-az belin ağzına verib, tələsmədən iş-
ləyirdim, bilirdim ki, nə qədər çətin olsa da, yorulanacan bir ağac çalası qaza biləcəm.
Yaxınlıqdan şosse yol keçir, əks tərəfdə isə mənim zavoda təzə gəldiyim dövrdə yenicə istifadəyə verilən, indi isə
doğranıb, metalloma göndərilən qurğunun blokları görünürdü.
O vaxt vakuum qurğularında bir ilə yaxın operator işləyəndən sonra bu sexə növbə rəisi göndərilmişdim və tezliklə də peşi-
man oldum. Heyf deyildi vakuum qurğuları! Keçən əsrin əv-
vəllərində onları amerikalılar tikib, əlli ilin qurğuları olsalar da,
yenə saat kimi işləyirdilər. Orda baş operatorlar öz işlərini gö-
zəl bilirdilər, onlarla işləmək asan idi. Qudron və mazut iyinə
öyrəşmişdim.Təzə sex heç xoşuma gəlmirdi: nəsə fərli yer deyildi,
adamların əksəriyyəti ordan-burdan yığmaydı, buna heç kollek-
tiv də demək olmazdı. İş özü də çox ağır idi. Amma mən qalıb
işlədim, çünki direktor demişdi ki, yeni texnologiyadı, sən də
cavan adamsan, get o sexin işini öyrən. Direktor həm də deyir-
di ki, gələcəkdə rəhbər vəzifələrə kadr seçəndə o sexin mühən-
dislərinə üstünlük verəcəm. Mən gənc idim, inkişaf eləmək, qabağa getmək istəyirdim, ona görə də qalıb işlədim.
Zavodun rəhbər işçiləri o vaxt təzə sexə tez-tez gəlib gedirdilər, nazirlikdən də adamlar gəlirdi. Nazirliyin baş mexa-
niki cavan adam idi və təzə sexdə onu tez-tez görürdüm deyə,
əvvəlcə elə bilmişdim ki, o da sexin işçilərindəndi. Amma, dü-
zünə qalsa, bunun işə heç bir köməyi yox idi. Əksinə, camaat gileylənirdi ki, iş getmir, bunlar da gəlib,
burda əl-ayağa dolaşırlar. İş pis gedirdi, operatorlar, maşinistlər, çilingərlər bütün
günü əsəbi halda ora-bura qaçır, əl-qollarını ölçə-ölçə, biri-birinin üstünə qışqırırdılar. Rəisdən çox rəis var idi, hərəsi də bir
göstəriş verirdi: biri deyirdi, filan nasosu işə salın, o biri deyir-
di, yox, lazım deyil, nasosu saxlayın, onsuz da xeyri olmaya-
caq; biri deyirdi, sistemə təzə filtr qoşmaq lazımdı, o biri deyirdi, bu məhsuldarlıqla təzə filtrə ehtiyac yoxdu və sair, və ilaxır.
İndi işlədiyimiz yer o vaxt sexin hasarından çöldəydi və mən, düzü, heç bilməzdim ki, bura zavodun ərazisidi. Bu, bir
belə daşı-qayanı da yəqin elə o vaxt – təzə qurğuları tikəndə gətirib, bura töküblər.Sexin o qırağında görünən və üçmərtəbəli məktəbə ox-
şayan köhnə binadan başlayırdım işə − qurğunun kompressor zalıdı ora. Aradan neçə illər ötübdü, növbə rəisi işlədiyim döv-
rü xatırlayanda yadıma düşən məqamlardan biri və birincisi o zala necə girməyim olur. Binanın birinci mərtəbəsindəki dörd
giriş qapısından birinə yaxınlaşır, dayanıb, üç-dörd dəfə dərindən nəfəs alır, ciyərlərimi havayla dolduraraq qapıdan içəri keçirdim
Tavanı çoxhündür olan maşın zalında səkkiz böyük ammonyak kompressoru dörd-dörd olmaqla iki cərgə düzülmüşdü, qurğunun məh-
suldarlığından asılı olaraq, onların üçü, dördü, ya da beşi işləyir, qalanları təmirdə və ehtiyatda olurdu, − bütün bunları mən
dəqiq bilməli, növbə jurnalına yazmalıydım. Kompressorların arasıyla axıracan gedib, geri qayıdırdım və artıq bilirdim onla-
rın hansı işləyir. Ümumi vəziyyəti öyrənmək, təmirdə və ehtiyatda olan kompressorlar barədə daha dəqiq məlumat almaq
üçün maşinistlərlə danışmalıydım. Digər tərəfdən də tələsməliydim: maşın zalına dolmuş ammonyak qazı məni boğur, sinə-
mi göynədirdi. Bərəlmiş gözlərimdən yaş axa-axa maşinistlərə yaxınlaşırdım. Maşinistlərin vecinə deyildi, çünki heç ayıq
vaxtları olmurdu. Bir dəfə də onları direktor tutmuşdu: girib zala, görüb ki, stolun üstündə boş araq butulkasıdı, iki dəm maşi-
nist də oturub şahmat oynayır. Direktor bərk hirslənmişdi, sex
rəisini çağırıb, göstəriş vermişdi ki, maşinistlərin ikisini də işdən qovsun. Sex rəisi, əlbəttə, “baş üstə” demişdi, amma tələs-
məmişdi, bir-iki gün gözləmişdi ki, direktorun hirsi soyusun.Sonra da demişdi: “O şəraitdə ayıq başla işləmək mümkün
deyil. Onları elə bu gün işdən çıxartmaq olar, amma bəs kim iş-
ləyəcək?” Zaldan çıxıb, pilləkənlə aşağı düşür, binanın girəcəyi tə-
rəfdən çöldə nəfəs alıb, özümə gələndən sonra deyinirdim: “İş deyil, cəhənnəmdi!” Fikirləşirdim ki, gərək əvvəlki sexdə qalıb
işləyəydim, onsuz da gec-tez orada bir mühəndis yeri açılacaqdı. Heyif deyildi vakuum qurğuları! Adamı boğub, sinəsini bı-
çaq kimi doğrayan, nəfəsini kəsib axırına çıxan ammonyak iyi və boğucu-zəhərli həlledici buxarlarıyla müqayisədə mazut və
qudron iyi heç nədi. Gərək o sexdən çıxmayaydım. – Belə fi-
kirləşirdim, dərhal da direktorun sözü düşürdü yadıma: “Gələcəkdə rəhbər vəzifələrə kadr seçəndə təzə açılan sexin mü-
həndislərinə üstünlük verəcəm”. Mən gənc idim, qəlbimdə təbii bir istək var idi: çalışıb, əziyyət çəkib, qabağa getmək, inkişaf
eləmək istəyirdim. Ona görə də təzə sexdə qalıb işlədim. Amma əvvəlki sexim, oranın camaatı üçün darıxırdım, İvanın bi-

1 2 3 ... 9 Növbeti >>
Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
Anar - Vahime
Dom Feyzulla-Bomba
Ebdürrehimbey Haqverdiyev - Çeşmek
Abdulla Şaiq-Mektub Yetişmedi
Anar - Gürcü Familyası
Qetl...
Süleyman Sani Axundov-Abbas Ve Zeyneb
Anar - Mütləq Görüşərik
Anar - Mən, Sən, O Və Telefon
Necefbey Vezirov-daldan Atilan Dash Topuga Deyer
Baş Sehife
mobtop