Beyaz logo
Forum - En Maraqlı Mövzular ve Fikirler
    
Salam, Qonaq!
YAD.AZ - Xeber ve Eylence Portali

BÖYÜK GÜNAHLAR

1 2 3 ... 5 Növbeti >>
Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(17.04.2013 / 12:53)
Oxunmuş: 2417 | | Like: 0

Əbu Həmid əl-Qəzali demişdir: «Günah – hər bir əməldə, hər bir hərəkətdə Allahın əmrinə müxalif olan hər şey deməkdir». Həmçinin deyirlər ki, günah Allahın əmrlərinə əməl etməmək və haram etdiklərinə yol vermək deməkdir. Yaxud Allahın Öz Kitabında və peyğəmbəri Məhəmmədin (s.a.v.) şəriətində haram bildikləri şeylərə açıq və ya gizli şəkildə, əməldə və sözdə yol verilməsi deməkdir.

GÜNAHIN NÖVLƏRİ
Quranın, Sünnənin mətnlərinə və alimlərin yekdil rəyinə əsasən günahlar iki növdür: kiçik və böyük günahlar.
Allah demişdir: «Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinərsinizsə, Biz də sizin qəbahətlərinizin (kiçik günahlarınızın) üstünü örtər və sizi şərəfli bir mənzilə çatdırarıq» (ən-Nisa, 31). Peyğəmbərin (s.a.v.) səhih bir hədisində deyilir: «Gündə beş dəfə namaz qılınarsa, cümələr arası və orucluq ayında böyük günahlara yol verilməzsə o biri günahlar bağışlanar».
Alimlər bildirirlər ki, kiçik günahlar böyük günahın ən aşağı dərəcəsinə və ya bu dünya həddini aşmayıb axirət cəzası həddinə çatmayan günahlardır. Bu növ günahlar inkar, təhdid, lənət, qəzəb, cəza və ya ona yol verən şəxsin imandan məhrum edilməsilə nəticələnmir. Allah buyurur: «O kəslər ki, kiçik günahlara yol verib böyük günahlardan və əxlaqsızlıqdan uzaq dururlar. Həqiqətən, sənin Rəbbin çox bağışlayandır» (ən-Nəcm, 32).
Böyük cəzaya layiq olan hər bir qəbahət əməl böyük günah deməkdir. İbn Abbas (Allah ondan razı olsun! – r.) demişdir: «Böyük günahlar o günahlardır ki, Allah ona od, qəzəb, lənət və ya əzabla xitam verir». Həmçinin deyilir ki, böyük günah – onu törədən hər kəsin bu dünyada şəriət qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada cəzaya və ya axirətdə əzaba, lənətə, qəzəbə layiq görülməsi ilə nəticələnən itaətsizlikdir.
Abdullah ibn Məsud (r.) demişdir: «Böyük günahlar dörddür». İbn Ömər (r.) demişdir: «Onlar yeddidir». Abdullah ibn Abbas (r.) demişdir: «Onların sayı yeddi ilə yetmiş arasındadır. Deyirlər, yeddi yüzdür».

GÜNAHLAR NECƏ ARTIR
Günahlar aşağıdakı səbəblərdən artır:
• İsrar və inad:
Buna görə deyilir ki, kiçik günahda israr, böyük günahda inad bağışlanma ilə bir araya sığmır.
• Günahın kiçildilməsi:
Bəndə öz günahını böyütdükcə Allah onu kiçildir, və əksinə, bəndə günahı özlüyündə kiçiltdikcə Allah onu böyüdür. Çünki günahın böyüdülməsi qəlbi bürüyən nifrət və ikrah hissləri ilə bağlıdır.
• Günahdan fərəhlənmək, sevinc və lovğalıq:
Günahın mahiyyətinə etinasızlıq bədbəxtliyə səbəb olur. Bəndənin kiçik günahdan aldığı ləzzət artdıqca bu günah da böyüyür, onun insan qəlbinə mənfi təsiri də artır. Hətta elələri vardır ki, öz günahına sevinir, onu etdiyinə görə lovğalanıb deyir: «Gördün, onun eyiblərini necə sadalayıb onu utandırdım?», «Gör onu necə aldatdım?» və s. Belə kiçik günahlar çoxaldıqca böyüyür, insanları məhv edir. Bəndə onlara yol verməklə şeytanın zəfər çalması üçün imkan yaradır. Belə adam düşmən (şeytan) ona üstün gəldiyinə görə təəssüflənməlidir.
• Allahın himayəsinə, Onun rəhminə etinasızlıq və biganəlik göstərmək:
Bu etinasızlıq və biganəlik əslində nifrət və günah deməkdir. Buna yol verən adam elə bilir ki, onun itaətsizlik göstərə bilməsinin özü Allahın ona göstərdiyi qayğının təzahürüdür. Deməli, bu adam özünü Allahın qəzəbindən qorumuş bilir. Öz nadanlığı ilə Allah qarşısında qürur hissini büruzə vermiş olur. Allah belələri haqqında buyurur: «… "Bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə əzaba düçar etmir?" – deyirlər…» (əl-Mucadələ, 8).
• Günah edib sonra adamlar qarşısında onu bildirmək və ya başqasının qarşısında günah etmək:
Bu əməl Allahın bu günahlardan keçmək qüdrətinə qarşı yönəlmişdir. Onun günahının şahidi olanı və ya şahidlik edən şəxsi şər işə təhrik etmək deməkdir. Bunların hər biri ayrılıqda günah olub birində birləşmişdir. Buna başqasını günaha sövq etməyi və onun törədilməsi səbəblərinin hazırlanması da əlavə edilsə, deməli, günahların sayı dördə çatır. Bir hədisdə deyilir: «Mənim ümmətimdə mücahirlərdən başqa hamı əfv oluna bilər. Mücahirlik o deməkdir ki, bir adam gecə pis bir iş görür. Allah onu ört-basdır etsə də, səhər açılan kimi o deyir: «Ey filankəs, dünən belə bir iş gördüm. Gecələr Rəbbi onu gizlətsə də, səhər açılanda pərdə onun üstündən götürülür». Bu ona görə günah hesab olunur ki, Allahın sifətlərindən və nemətlərindən biri də gözəli zahir etmək, qəbahəti gizlətməkdir. Bu pərdəni götürmək və törədilmiş əməli aşkar etmək bu nemətə qarşı çıxmaqdır.
• Əgər günahı işlədən alimdirsə və ondan nümunə götürülürsə, bu günahdan törənən fəsadın təsiri daha böyükdür. Buraya təsadüfi işlərdə dilavərlik, mübahisədə acıdil olmaq, günahı yumşaltmaq məqsədini güdmək, yalnız yüksək mövqe xatirinə elmlərlə məşğul olmaq kimi əməllər də daxildir. Bu, alimin yol verə bildiyi günahlardandır. Alim ölür, lakin onun şər əməli dünyada uzun bir müddət qala bilir. Yasin surəsinin 12-ci ayəsində Allah buyurur: «Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların (dünyada) nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik…».

GÜNAHA BATMAĞIN SƏBƏBLƏRİ
• Xeyir və şər sınağı.
Quran və Sünnə mətnlərini,

1 2 3 ... 5 Növbeti >>
Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
Paltaryuyan maşın paltarları iki dəfə yuyursa, nəcasət düşən paltarları təmizləmək üçün bu kifayət e
BƏRZAX ALƏMİ
HƏSƏD...ONUN MƏNASI, HÖKMÜ, TƏSİRİ, SƏBƏBLƏRİ VƏ ƏLACI
: ƏŞHURUL-HURUM ( HARAM AYLAR)
on doqquz yaşında namaza başlamışam.Əvvəlki illərdə tutdamığım orucları tutmalıyammı?
Dua yazdırmaq olarmı?
Faiz qarşılığında götürülən kredit və ipotekanın fəsadları
Qurani kərim
Namazla bağlı maraqlı sual
Mömin dərdi nə olmalıdır?
Baş Sehife
mobtop